Hermostoon vaikuttavat lääkkeet ja itsetuhoinen ajattelu ja käyttäytyminen. Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, luentosali K101, Aapistie 7A

Väitöksen aihe

Hermostoon vaikuttavat lääkkeet ja itsetuhoinen ajattelu ja käyttäytyminen. Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Ina Rissanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, neurotieteiden tutkimusryhmä / psykiatria

Oppiaine

Psykiatria

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Olli Kampman, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Jouko Miettunen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Psyykenlääkkeiden käyttö ei aina vähennä itsetuhoisuutta

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että psyykenlääkkeiden käyttö liittyy lisääntyneeseen itsetuhoisuuteen, mutta samalla myös vakavampiin mielialaoireisiin. Kuitenkin henkilöillä, joilla ei ole psykoosisairautta, suurten psykoosilääkeannosten käyttö liittyy lisääntyneeseen itsetuhoisuuteen huolimatta mielialaoireiden vakavuudesta. Samoin unettomuudesta kärsivillä henkilöillä masennuslääkkeiden käyttö liittyy itsetuhoisuuteen mielialaoireista huolimatta. Näitä henkilöitä tulisikin seurata erityisen tiiviisti psyykenlääkehoidon aikana.

Väitöstutkimuksessa tutkittiin psyykenlääkkeiden, lähinnä psykoosilääkkeiden, masennuslääkkeiden, unilääkkeiden ja epilepsialääkkeiden, yhteyttä itsetuhoisiin ajatuksiin, itsemurhayrityksiin ja itsemurhiin. Aihetta tutkittiin suuressa väestöaineistossa, Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa. Tutkimukseen kuului myös sellaisia henkilöitä, joilla ei ole mielenterveyden häiriötä.

Itsemurha on yksi yleisimmistä kuolinsyistä. Suomessa kuolee joka vuosi noin 900 ihmistä itsemurhaan. Lähes kaikilla heillä on mielenterveyden häiriö. Psyykenlääkkeitä käytetään mielenterveyden häiriöiden hoitoon, mutta osalla lääkkeistä on huomattu olevan myös haitallisia, mahdollisesti itsetuhoisuutta lisääviä, vaikutuksia. Psyykenlääkkeiden ja itsetuhoisuuden välisen yhteyden tunteminen on tärkeää itsemurhien ehkäisyn kannalta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024