Hermoverkkojen toiminta lepotilassa psykoosille alttiilla nuorilla aikuisilla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Psykiatrian klinikka, luentosali 1, Peltolantie 17, rakennus PT1

Väitöksen aihe

Hermoverkkojen toiminta lepotilassa psykoosille alttiilla nuorilla aikuisilla

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Tuomas Jukuri

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, psykiatria

Oppiaine

Psykiatria

Vastaväittäjä

Professori Jarmo Hietala, Turun yliopisto

Kustos

Professori Juha Veijola, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Perinnöllinen psykoosiriski heikentää oletushermoverkon toimintaa

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin oletushermoverkkoa (Default Mode Network), joka aktivoituu aivojen ollessa lepotilassa. Oletushermoverkko ulottuu monille aivoalueille. Sen toimintaa voidaan tutkia magneettikuvauslaitteessa silloin kun ihminen ei tee mitään. Oletushermoverkko liittyy useisiin toimintoihin mm. spontaaniin ajatteluun, sisäisten tunnetilojen havainnointiin ja yksilölliseen luovuuteen. Tutkimuksessa havaittiin oletushermoverkon toiminnan heikentyneen perinnöllisessä psykoosiriskissä olevilla nuorilla aikuisilla.

Skitsofreniaan ja muihin psykoottisiin häiriöihin sairastuneilla on havaittu poikkeavuuksia oletushermoverkossa. Toistaiseksi on ollut epäselvää, onko psykoosiin sairastuneiden henkilöiden sukulaisilla samankaltaisia poikkeavuuksia oletushermoverkossa. Tutkimuksessa verrattiin perinnöllisessä psykoosiriskissä olevien nuorten aikuisten oletushermoverkon toimintaa terveisiin verrokkeihin. Tutkittavat olivat 20–25 vuoden ikäisiä. Psykoosiriskiryhmään kuului 72 nuorta aikuista, joita verrattiin saman suuruiseen verrokkiryhmään.

Oletushermoverkon lisäksi väitöstutkimuksessa tarkasteltiin kahta muuta aivojen hermoverkkoa: toiminnan ohjauksesta vastaavaa hermoverkkoa ja pikkuaivoja. Myös niissä havaittiin eroja psykoosiriskissä olevien ja verrokkien välillä.

Tutkimus suoritettiin Oulun yliopiston psykiatrian ja radiologian oppiaineiden yhteistyönä. Psykiatrian oppiaineessa psykoosialttius on keskeinen tutkimuskohde. Radiologian oppiaineessa aivojen lepotilan kuvantaminen magneettilaitteella on ollut pitkään erittäin korkeatasoista.

Tutkimustulokset selkeyttävät aiempaa ristiriitaista kirjallisuutta tutkimusaiheesta. Tutkimuksessa havaitut aivoalueiden poikkeavuudet lepotilan toiminnassa voivat liittyä kohonneeseen psykoosin puhkeamisriskiin. Tutkimuslöydösten avulla voidaan todennäköisesti edesauttaa parempien kuvantamismenetelmien kehittämistä suurimmassa psykoosiriskissä olevien nuorten tunnistamiseen. Toistaiseksi ei ole pystytty kehittämään kliiniseen käytäntöön menetelmiä, joilla voitaisiin havaita riittävän ajoissa kaikkein suurimmassa psykoosiriskissä olevat nuoret.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024