HIF prolyyli-4-hydroksylaasien ja lysyylioksidaasin uudet vaikutusmekanismit solusignaloinnissa ja kudosten kehityksessä ja toiminnassa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie Auditorio (101A), Oulun yliopisto

Väitöksen aihe

HIF prolyyli-4-hydroksylaasien ja lysyylioksidaasin uudet vaikutusmekanismit solusignaloinnissa ja kudosten kehityksessä ja toiminnassa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Ann-Helen Rosendahl

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Biokemia ja molekyylilääketiede

Oppiaine

Biokemia ja molekyylilääketiede

Vastaväittäjä

Professor Cecilia Sahlgren, Åbo Akademi

Kustos

Professori Johanna Myllyharju, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Solujen happisensorin epänormaali toiminta muuntaa tulehdusvastetta ja voi häiritä elinten normaalia kehitystä

Väitöskirjan ensimmäisessä osatyössä havaittiin solujen happisensorina toimivan entsyymin (HIF prolyyli 4-hydroksylaasi 1) säätelevän oleellisesti ihossa tapahtuvaa tulehdusta sekä ohjattua solukuolemaa. Tutkimuksessa havaittiin entsyymin toiminnan ehkäisemisen hillitsevän tulehdusreaktiota ja lisäävän ohjattua solukuolemaa. Tutkimuksen mukaan happisensoreina toimivien entsyymit saattavat olla tulevaisuudessa lupaavia lääkekehityksen kohteita varsinkin ihon tulehdustilojen hoidossa.

Väitöskirjan toisessa osatyössä tutkittiin solujen pääasiallisen happisensorin (HIF prolyyli 4-hydroksylaasi 2) vaikutuksia hiiren ihon kehittymiseen. Kyseisen happisensorin poistamisen tarkasti valitussa ihon solulinjasta havaittiin aiheuttavan hiirillä merkittäviä karvan muodostumisen ja ihon kehittymisen häiriöitä. Tutkimus osoittaa kyseenomaisen happisensorin olevan yksi karvan kasvun tärkeimmistä säätelijöistä. Tutkimus antaa uutta merkittävää tietoa karvan kehittymisestä ja niistä solujen signalointireiteistä, jotka ovat olennaisia kaljuuden tutkimuksen kannalta.

Väitöskirjan kolmannessa osajulkaisussa tutkittiin solujen happisensoreiden säätelemän geenin, lysyylioksidaasin, puutteen vaikutusta hiiren luustolihasten kehittymiseen. Lysyylioksidaasin havaittiin olevan keskeinen luustolihasten normaalille kehittymiselle hiirissä. Tutkimuksessa lysyylioksidaasin havaittiin säätelevän lihasrappeutumasairauksissa tärkeän TGFβ-kasvutekijän aktiivisuutta. Havainnolla voi olla merkitystä tiettyjen lihassairauksien molekyylibiologisten taustojen ymmärtämiselle, josta voi olla hyötyä tulevaisuudessa lääkkeiden kehittämisessä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024