Hiilihappoanhydraasit II, IX ja XII ruokatorven ja pohjukaissuolen sairauksissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 1. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/66127028063

Väitöksen aihe

Hiilihappoanhydraasit II, IX ja XII ruokatorven ja pohjukaissuolen sairauksissa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Minna Nortunen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö ja Kirurgian klinikka

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Caj Haglund, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Juha Saarnio, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uutta tietoa ruokatorven ja pohjukaissuolen sairauksista

Väitöstyössä tutkittiin elimistön happo-emäs -tasapainoa sääteleviä entsyymejä, hiilihappoanhydraaseja ja niiden ilmentymistä ruokatorven ja pohjukaissuolen sairauksissa. Tavoitteena oli selvittää, onko hiilihappoanhydraaseilla mahdollisesti merkitystä ruokatorven refluksisairaudessa, tai ovatko ne ennusteellisia merkkiaineita ruokatorven tai pohjukaissuolen syövissä.

Ruokatorven refluksitauti on hyvin yleinen sairaus, jossa liiallinen happoaltistus ruokatorven alaosassa johtaa ruokatorven tulehdukseen. Krooninen refluksitauti puolestaan saattaa aiheuttaa nk. Barrettin ruokatorven syntymisen, jossa ruokatorven alaosan levyepiteeli muuntuu suoli-, tai mahalaukkutyypin lieriöepiteeliksi. Tällainen muutos nostaa voimakkaasti potilaan riskiä sairastua myöhemmin ruokatorven syöpään. Ruokatorven syöpä on huonoennusteinen tauti, Syöpärekisterin viimeisimmän raportin (2019) mukaan viiden vuoden eloonjäämisluvut Suomessa ovat miehillä vain 15 % ja naisilla 20 %. Ennusteellisia merkkiaineita ohjaamaan ruokatorvisyövän hoitoa ei ole juurikaan saatu kliiniseen käyttöön.

Tutkimuksessa selvisi, että hiilihappoanhydraasit ilmentyvät merkittävästi normaalia ruokatorven limakalvoa voimakkaammin tulehtuneessa ruokatorvessa ja mahdollisesti osallistuvat ruokatorven limakalvon puolustukseen happoylimäärää vastaan. Barrettin ruokatorvessa hiilihappoanhydraasien ilmentyminen kullekin isoentsyymille tyypillistä, mutta ne eivät vaikuttaneet soveltuvan ruokatorvisyövän esiasteiden tunnistamiseen. Ruokatorven syövässä hiilihappoanhydraasit eivät osoittautuneet ennusteellisiksi tekijöiksi, vaikkakin osalla isoentsyymeistä nähtiin merkitsevä yhteys kliinispatologisiin muuttujiin, kuten etäpesäkkeiseen tautiin.

Pohjukaissuolen syöpä on puolestaan hyvin harvinainen sairaus, jonka johdosta sen ennusteellisia merkkiaineita tunnetaan vain vähän. Väitöstyössä tutkittiin hiilihappoanhydraasien ilmentymistä pohjukaissuolen hyvänlaatuisissa limakalvomuutoksissa, jotka tunnetaan syövän esiasteina, sekä pohjukaissuolen syövässä. Hiilihappoanhydraasit eivät tässäkään kasvaintyypissä osoittautuneet itsenäisiksi ennustetekijöiksi. Kuitenkin on mahdollista, että suuremmalla, kansallisella aineistolla, hiilihappoanhydraasi IX :n korkea ilmentyminen voitaisiin osoittaa suotuisan ennusteen merkkiaineeksi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024