Hiivan ja ihmisen piiloutuvat mitokondriaaliset proteiinit

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lecture Hall F101 of the Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine (Aapistie 7)

Väitöksen aihe

Hiivan ja ihmisen piiloutuvat mitokondriaaliset proteiinit

Väittelijä

MSc Geoffray Monteuuis

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Biochemistry

Oppiaine

Biochemistry

Vastaväittäjä

Docent Riikka Martikainen, University of Eastern Finland

Kustos

Docent Alexander Kastaniotis, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine

Lisää tapahtuma kalenteriin

Hiivan ja ihmisen piiloutuvat mitokondriaaliset proteiinit

Tumallisten solujen erityispiirre on aineenvaihdunnan lokeroituminen. Hyvä esimerkki tästä on mitokondriaalinen energia-aineenvaihdunta, joka tuottaa suuren osan solun toiminnan ylläpitämiseen tarvittavasta ATP:stä. Niiden proteiinien lukumäärä, jotka paikantuvat useampaan soluosastoon, kasvaa jatkuvasti. Samojen proteiinien kohdentaminen useampaan soluorganelliin vähentää solun toimintaa ohjaavien geenien lukumäärän tarvetta.

Työhypoteesimme on, että ribosomeissa proteiinisynteesin aloitus voi tapahtua lähetti-RNA:ssa muualla kuin perinteisen AUG-koodin kohdalla nykykäsitystä useammin. Jos näin on, osa mitokondriaalista proteiineista on voinut jäädä tunnistamatta. Työhypoteesimme ohjaamana tunnistimme lukuisia aikaisemmin tunnistamattomia mitokondriaalisia proteiineja, joiden synteesi hiivassa ei tapahdu AUG-aloituskoodin avulla tai joiden mitokondriaalinen muoto nisäkkäillä syntyy vaihtoehtoisen silmukoinnin kautta. Työssä myös selvitettiin, kuinka nisäkkäiden ja hiivan mitokondriot voivat tuottaa asetyyli-CoA:sta malonyyli-CoA:ta. Malonyyli-CoA:ta tarvitaan mitokondrioissa tapahtuvan rasvahapposynteesin lähtöaineena.

Työn tulokset laajentavat tietoamme mitokondrioiden proteomista ja auttavat meitä ymmärtämään paremmin mitokondrioiden toimintaa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024