Humoraalinen immuunivaste karbamyyli-epitooppeja kohtaan valtimonkovettumataudissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, farmakologian ja toksikologian luentosali F202

Väitöksen aihe

Humoraalinen immuunivaste karbamyyli-epitooppeja kohtaan valtimonkovettumataudissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Outi Kummu

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, diagnostiikan laitos / lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian yksikkö

Oppiaine

Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

Vastaväittäjä

Professori Outi Vaarala, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Sohvi Hörkkö, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vasta-aineet voivat olla karbamylaation merkkiaine elimistössä

Väitöstutkimuksessa ihmisen verestä löydettiin karbamyloituihin proteiineihin sitoutuvia vasta-aineita sekä terveiltä henkilöiltä että munuaisten vajaatoimintaa sairastavilta potilailta. IgG-luokan vasta-aineet olivat yhteydessä munuaisten vajaatoiminnassa esiintyvään kohonneeseen veren urea-pitoisuuteen sekä tupakointiin. Vasta-aineiden havaittiin sitoutuvan myös muuntuneisiin LDL-kolesterolihiukkasiin, joilla on keskeinen osuus valtimonkovettumataudin synnyssä. Tutkimus osoittaa, että IgG vasta-aineet voivat olla uudenlainen karbamylaation merkkiaine munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla tai tupakoitsijoilla. Lisäksi vasta-aineiden ristirektioilla voi olla merkitystä valtimonkovettumataudin etenemiseen munuaisten vajaatoiminnassa.

Ihmisen immuunivastetta karbamyloituja proteiineja kohtaan tutkittiin mittaamalla vasta-aineita verinäytteistä. Ihmisen veren vasta-aineita tuottavista soluista rakennettiin vasta-ainekirjasto, josta valikoitiin karbamyyli-rakenteisiin sitoutuvia vasta-aineita. Väitöstyössä tutkittiin näiden vasta-aineiden sitoutumisominaisuuksia muuntuneisiin LDL-kolesterolihiukkasiin, soluihin ja valtimonkovettumataudissa esiintyviin ateroomiin. Tutkimuksessa selvitettiin myös vasta-aineiden vaikutusta valtimonkovettumataudin kehittymiseen hiirillä.

Valtimonkovettumatauti eli ateroskleroosi on merkittävä kuolinsyy maailmanlaajuisesti. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla valtimonkovettumatautia esiintyy enemmän kuin muulla väestöllä. Perinteiset riskitekijät, kuten kohonut LDL-kolesterolipitoisuus, eivät yksin selitä tätä. Karbamyloituneen LDL-kolesterolin arvellaan edistävän valtimonkovettumataudin kehittymistä. Karbamylaatio on lisääntynyt kohonneen veren urea-pitoisuuden takia munuaisten vajaatoiminnassa. Myös tupakansavun sisältämä tiosyanaatti muuntuu elimistössä ja aiheuttaa lisääntynyttä karbamylaatiota tupakoitsijoilla. Muuntuneeseen LDL-kolesteroliin sitoutuvien vasta-aineiden osuutta valtimonkovettumataudin kehittymisessä ei täysin tunneta. Väitöstutkimus selvitti karbamyyli-rakenteisiin sitoutuvien vasta-aineiden merkitystä elimistössä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024