Hybriditilan pelillinen hyödyntäminen: Fyysisen ja virtuaalisen tilan yhdistäminen urbaaneissa pervasiivisissa peleissä.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, IT115

Väitöksen aihe

Hybriditilan pelillinen hyödyntäminen: Fyysisen ja virtuaalisen tilan yhdistäminen urbaaneissa pervasiivisissa peleissä.

Väittelijä

FM Paula Alavesa

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietotekniikka, Center for Ubiquitous Computing

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

FT Jaakko Stenros, Tampereen yliopisto

Kustos

TkT, professori Timo Ojala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Virtuaalinen ja fyysinen kaupunkitila peleissä

Moderni tilakäsitys kuvaa kaupungin hybriditilan, jossa tila muotoutuu ja uudelleen muokkautuu suhteessa siihen, kuinka ihmiset ovat tilan, sen sisältämän teknologian ja toistensa kanssa tekemisissä. Tähän tilaan kehitetään pelejä, kuten Pokemon GO, jotka hyödyntävät tilan tarjoamia mahdollisuuksia samalla tuoden siihen uuden elementin. Pelilaitteena usein käytetty älypuhelin ja sen hyödyntämä teknologinen infrastruktuuri ovat tehneet peleistä aidosti mobiileja ja sosiaalisia. Pelejä voidaan pelata milloin vain, missä vain, ja niistä tulee osa pelaajiensa päivittäistä elämää. Hybriditilalla ei ole nykyaikaista kuvausta, joka edesauttaisi kokemusten tai pelien suunnittelussa kyseiseen tilaan.

Väitöstutkimuksessa kehitettiin viisi tutkimuspeliä, joiden avulla kartoitettiin peliareenana käytetyn tilan niin kutsutun hybriditilan rakennetta ja niitä tekijöitä, jotka onnistuneessa pelisuunnittelussa tulee saada linkittymään peliareenana käytetyn kaupunkitilan sisältämien eri todellisuuksien välillä. Kenttätutkimuksen tulokset yhdistetään laajan kirjallisuuskatsaukseen, jossa myös kartoitetaan sijaintipohjaisten pelien ominaisuuksia. Tuloksena on modernin kaupunkitilan kuvaus, jossa eri tasoja linkittävät ominaisuudet voidaan ottaa rakennuspalikoiksi suunniteltaessa elämyksellistä sisältöä tai pelejä kaupunkeihin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024