Hypoksiavaste, luontaisen immuniteetin reseptorit ja sidekudos haimasyövässä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali F202, Aapistie 5B

Väitöksen aihe

Hypoksiavaste, luontaisen immuniteetin reseptorit ja sidekudos haimasyövässä

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Joni Leppänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Patologia ja kirurgia

Vastaväittäjä

Professori Veli-Matti Kosma, Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio

Kustos

Professori Tuomo Karttunen, Oulun Yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Hapenpuute, hahmontunnistusreseptorit ja tukikudos haimasyövässä

Haimasyöpä on länsimaissa yleinen ja huonoennusteinen syöpätyyppi. Haimasyövän riskitekijöihin lukeutuvat tupakointi, alkoholin runsas käyttö, krooninen haimatulehdus sekä ylipaino. Haimasyöpä kehittyy esiastemuutoksista, joita ei voi havaita muutoin kuin mikroskooppisessa tutkimuksessa.

Tollin kaltaiset reseptorit (TLR) ovat hahmontunnistusreseptoreita, jotka kuuluvat elimistön luontaisen immuniteetin tekijöihin. Tollin kaltaiset reseptorit tunnistavat elimistön ulkopuolelta tulevia taudinaiheuttajia, sekä elimistön omia kudostuhoon liittyviä merkkiaineita, sekä säätelevät elimistön puolustusvastetta.

Syöpäkasvaimen hapenpuute vaikuttaa uusien verisuonien muodostumiseen, sekä valikoi syöpäsoluista paremmin vähähappisia oloja sietävät, pahalaatuisemmat solut. Syöpäkasvaimen ympäristöllä on tärkeä merkitys syöpäkasvaimen kasvuun, ja se on jatkuvassa vuorovaikutuksessa syöpäsolujen kanssa.

Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin TLR:n, hapenpuutteesta kertovien merkkiaineiden HIF-1alpha ja CAIX, sekä soluväliaineen proteiinien tenaskiini ja fibronektiini ilmentymistä haimasyöpäkudoksessa, haimasyövän esiasteissa, kroonisessa haimatulehduksessa sekä normaalissa haimakudoksessa, sekä niiden vaikutusta haimasyövän ennusteeseen. Materiaalina käytettiin potilaskohortista peräisin olevia potilasnäytteitä.

Tulokset osoittivat, että TLR:t ja HIF-1alpha sekä CAIX ilmentyvät runsaasti haimasyöpäkudoksessa, sekä haimasyövän esiastemuutoksissa. Voimakas TLR9:n ilmentyminen oli yhteydessä parantuneeseen ennusteeseen, ja heikko HIF-1alpha oli yhteydessä huonontuneeseen ennusteeseen. Haimasyövän soluväliaineessa oli runsaasti tenaskiinia ja fibronektiiniä, ja alkuvaiheen syövissä tenaskiinin voimakas ilmentyminen oli yhteydessä huonontuneeseen ennusteeseen.

Tutkimus paljasti, että hahmontunnistusreseptoreiden ja hapenpuutteesta kertovien merkkiaineiden ilmentyminen alkaa jo haimasyövän varhaisessa vaiheessa, ja että osalla TLR:sta voi olla vaikutusta haimasyövän ennusteeseen. Haimasyövän soluväliaineen proteiinilla tenaskiinilla voi olla merkitystä haimasyövän ennusteeseen syövän kehittymisen alkuvaiheessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024