Hyvin pienen keskosen avoimen valtimotiehyen sulku. Parasetamolihoidon merkitys ja nykyhoitojen sivuvaikutukset.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

OYS, Lasten ja nuorten klinikka, luentosali 12

Väitöksen aihe

Hyvin pienen keskosen avoimen valtimotiehyen sulku. Parasetamolihoidon merkitys ja nykyhoitojen sivuvaikutukset.

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti, Lastentautien erikoislääkäri, neonatologi Pia Härkin

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lastentaudit, neonatologia

Oppiaine

Lastentaudit

Vastaväittäjä

Dosentti Hanna Soukka, Turun yliopisto, TYKS

Kustos

Professori Mika Rämet, Oulun yliopisto, OYS

Lisää tapahtuma kalenteriin

Hyvin pienen keskosen avoimen valtimotiehyen hoito. Parasetamolihoidon merkitys ja nykyhoitojen sivuvaikutukset.

Väitöskirjassa tutkittiin parasetamolin vaikutusta pienen keskosen avoimen valtimotiehyen sulkeutumiseen.

Valtimotiehyt on sikiöaikainen suoni, joka yhdistää keuhkovaltimon laskevaan aorttaan. Mikäli valtimotiehyt jää syntymän jälkeen pitkittyneesti avoimeksi, se altistaa mm. sydämen vajaatoiminnalle ja häiritsee keuhkojen normaalia toimintaa. Nykylääkkeet valtimotiehyen sulkemiseksi eivät ole kovin tehokkaita kaikista epäkypsimmillä keskosilla ja hoitoihin voi liittyä vakaviakin sivuvaikutuksia.

Väitöskirjassa todettiin alkuperäishavaintona, että parasetamolilla on biologinen valtimotiehyeen sulkeutumista edistävä vaikutus hyvin ennenaikaisesti syntyneillä keskosilla. Parasetamolia saaneilla keskosilla valtimotiehyt sulkeutui merkittävästi aikaisemmin kuin verrokeilla. Hoidolla ei todettu merkityksellisiä sivuvaikutuksia.

Väitöstyössä tutkittiin lisäksi kaikkien vuosina 2005-2013 Suomessa syntyneiden hyvin pienten keskosten avoimen valtimotiehyen hoitoja. Lääkehoidolla (ibuprofeeni ja indometasiini) ja kirurgisella hoidolla todettiin olevan yhteys keskosen kroonisen keuhkotaudin (BPD) vaikeimpaan muotoon. Kirurgisella hoidolla oli yhteys keskosen vaikeaan suolitulehdukseen ja vaikeaan aivoverenvuotoon. Kuolleisuuden riskin ei kuitenkaan todettu lisääntyneen valtimotiehyen hoitoihin liittyen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024