Iäkkäiden kaatumisten riskitekijät ja teknologiat riskin arvioinnissa.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kastellin tutkimuskeskuksen auditorio. Aapistie 1, Oulu

Väitöksen aihe

Iäkkäiden kaatumisten riskitekijät ja teknologiat riskin arvioinnissa.

Väittelijä

Filosofian maisteri Immonen Milla

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö ja Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka

Vastaväittäjä

Professori Sari Stenholm, Turun yliopisto

Kustos

Professori Raija Korpelainen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ikääntyneiden kaatumisriskiä voidaan ennakoida teknologioiden avulla

Väitöstutkimus osoittaa, että ikääntyneiden kaatumisriskiä voidaan arvioida automaattisesti erilaisia teknologioita hyödyntäen. Tutkimuksessa havaittiin, että ristiselkään kiinnitettyä kiihtyvyysanturia hyödyntävä mobiilisovellus pystyi luotettavasti tunnistamaan kävelystä kaatumista ennakoivia piirteitä. Myös lonkan etupuolelle kiinnitetty anturi pystyi havaitsemaan joitakin korkeaan riskiin viittaavia kävelyn piirteitä luotettavasti.

Kotona käytettävästä teknologiasta saatu palaute ikääntyneiltä ja ammattilaisilta koekäyttäjiltä oli pääasiassa positiivista.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti kiihtyvyysanturipohjaisia menetelmiä sekä VTT:llä kehitetyn kiihtyvyysanturia hyödyntävän mobiilisovelluksen soveltuvuutta riskin arviointiin. Lisäksi tutkimuksessa testattiin teknologian soveltuvuutta kotona tehtävään harjoitteluun kaatumisriskin pienentämiseksi.

Kaatumisiin liittyvät vammat aiheuttavat suuria terveydenhuollon kustannuksia ja voivat ikääntyneellä johtaa pysyvään laitoshoitoon. Väestön ikääntyessä on tärkeää löytää tehokkaita menetelmiä kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyyn. Vastaanotolla tapahtuva yksilöllinen kaatumisriskin seulonta ja ennaltaehkäisy ovat kalliita ja aikaa vieviä ja on tärkeää löytää uusia ja luotettavia menetelmiä kaatumisriskissä olevien henkilöiden seulontaan. Mobiili- ja anturiteknologia voi tarjota mahdollisuuden korkeassa kaatumisriskissä olevien henkilöiden seulontaan.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024