Ihmisen istukan ja seerumin proteiinit spontaanissa ennenaikaisessa synnytyksessä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 12, Kajaanintie 50, Oulu

Väitöksen aihe

Ihmisen istukan ja seerumin proteiinit spontaanissa ennenaikaisessa synnytyksessä

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Pinja Tissarinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Samuli Rautava, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala

Kustos

Professori Mika Rämet, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ihmisen istukan ja seerumin proteiinit spontaanissa ennenaikaisessa synnytyksessä

Ennenaikainen synnytys on kyseessä silloin, kun lapsi syntyy ennen kuin 37 raskausviikkoa on saavutettu. Ennenaikainen syntymä on yleisin alle viisivuotiaiden lasten kuolinsyy ja sairauksien aiheuttaja. Suurin osa ennenaikaisista synnytyksistä käynnistyy spontaanisti, ja taustalla olevaa syytä ei tunnisteta noin puolessa tapauksista. Ennenaikaisen ja edes täysiaikaisen synnytyksen käynnistymismekanismeja ei täysin tunneta. Todennäköisesti käynnistymiseen vaikuttaa äidin, sikiön ja istukan välinen vuorovaikutus. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää spontaaniin ennenaikaiseen synnytykseen vaikuttavia istukan proteiineja ja tutkia näiden mahdollisia vaikutusmekanismeja spontaanissa ennenaikaisessa synnytyksessä.

Ensimmäisen ja toisen osatyön pohjana hyödynnettiin istukan proteiini- ja sekvensointidataa. Näiden avulla havaittiin kaksi proteiinia, alfa-1 antitrypsiini (AAT/SERPINA1) ja heat shock protein family A member 5 (HSPA5), joiden tasot yhdistyivät spontaaniin ennenaikaiseen synnytykseen. Ensimmäisessä osatyössä todettiin, että istukan AAT:n vähentynyt määrä saattaa vaikuttaa istukan soluväliaineen rakenneproteiineihin. Näillä rakenneproteiineilla on havaittu olevan suojaavia vaikutuksia lapsen ja äidin välisessä immuunivuorovaikutuksessa, ja AAT:n vähentynyt määrä voi johtaa rakenteiden hajoamiseen ja siten immuunitoleranssin heikkenemiseen. Tämä voi johtaa synnytyksen käynnistymiseen ennenaikaisesti. Toisessa osatyössä ilmeni, että istukan koholla oleva HSPA5-proteiinin määrä saattaa lisätä tulehdusta edistävien proteiinien ilmenemistä ja siten muuttaa istukan tulehduksellista tilaa. Tämä voi myötävaikuttaa ennenaikaisen synnytyksen käynnistymiseen. Kolmannessa osatyössä havaittiin, että äidin alkuraskauden seerumin AAT-taso oli koholla ennenaikaisesti synnyttäneillä äideillä verrattuna täysiaikaisesti synnyttäneisiin. Ero ei kuitenkaan ollut kliinisesti merkittävä, ja näin ollen seerumin AAT-taso ei sovellu ennustavaksi testiksi spontaanille ennenaikaiselle synnytykselle.

Tämän väitöskirjan tulokset auttavat ymmärtämään paremmin spontaanin ennenaikaisen synnytyksen taustalla olevia biologisia tekijöitä ja mekanismeja. Tulokset voivat auttaa kehittämään spontaanin ennenaikaisen synnytyksen riskiä ennustavia testejä ja keinoja pidentää raskauden kestoa.
Viimeksi päivitetty: 26.4.2024