Ihmisen ja leipurihiivan delta-3, delta-2 -enoyyli-CoA-isomeraasin (ECIs) rakenne-entsymologiset tutkimukset

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas luentosali F101, Aapistie 7A

Väitöksen aihe

Ihmisen ja leipurihiivan delta-3, delta-2 -enoyyli-CoA-isomeraasin (ECIs) rakenne-entsymologiset tutkimukset

Väittelijä

Master of Science Goodluck Onwukwe

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Structural Biology

Oppiaine

Biokemia

Vastaväittäjä

Professori Yorgo Modis, University of Cambridge, UK

Kustos

Professori Rikkert Wierenga, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tutkimuksia ihmisen ja leipurihiivan isomeraasi-entsyymien rakenteesta ja entsyymiaktiivisuuksista

Rasva-aineet hajoitetaan energiaksi rasvahappojen beta-oksidaatiokierrossa. Nisäkässoluissa rasvoja hajotetaan peroksisomeista ja mitokondrioista. Monityydyttymättömien rasvahappojen hajotus vaatii ylimääräisen reaktioreitin beta-oksidaation rinnalle. Tämän ylimääräisen reitin viimeisen vaiheen katalysoi isomeraasi-entsyymi (ECI) ja reaktiossa syntyvä tuote siirtyy varsinaisen beta-oksidaatiokierron käsiteltäväksi.

Tämän tutkimuksen aiheena oli tyypin 2 Δ3,Δ2-enoyyli-CoA-isomeraasi (ECI2) , mitä tutkittiin ihmiseltä ja leipurihiivalta. Tutkimuksissa määritettiin useita ihmisen ja hiivan ECI2-entsyymin rakenteita, jotka auttavat ymmärtämään paremmin tämän tärkeän proteiinin merkitystä rasvamolekyylien hajotusprosessissa. Rakennetutkimuksia täydennettiin entsyymiaktiivisuustutkimuksilla, jotka paljastivat lukuisia yksityiskohtia ECI:n katalysoimasta reaktiomekanismista. ECI kuuluu proteiiniperheeseen, jonka katalysoimat reaktiot ovat hyvin tehokkaita. Tätä katalyysikonseptia on mahdollista hyödyntää myös teollisuudessa uusien biomolekyylien valmistuksessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024