Ihmisen liikkeiden havaitseminen ja eleiden tunnistaminen konenäön menetelmiä hyödyntäen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Ihmisen liikkeiden havaitseminen ja eleiden tunnistaminen konenäön menetelmiä hyödyntäen

Väittelijä

Diplomi-insinööri Xin Liu

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Konenäön ja signaalianalyysin tutkimuskeskus (CMVS)

Oppiaine

Tietokonenäkö

Vastaväittäjä

Dosentti Jorma Laaksonen, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Guoying Zhao, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ihmisen liikkeiden havaitseminen ja eleiden tunnistaminen konenäön menetelmiä hyödyntäen

Eleet ovat läsnä useimmissa päivittäisissä ihmisen toiminnoissa. Automaattista eleiden analyysia tarvitaan laitteiden ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta parantamiseksi ja tavoitteena on yhtä luonnollinen vuorovaikutus kuin ihmisten välinen vuorovaikutus. Konenäön näkökulmasta eleiden analyysijärjestelmä koostuu ihmisen liikkeiden havainnoinnista ja eleiden tunnistamisesta.

Tämä väitöskirjatyö edistää eleanalyysin-tutkimusta erityisesti kahdesta näkökulmasta:

1) Havainnointi - ihmisen liikkeiden segmentointi videosekvenssistä.

2) Ymmärtäminen - elemarkkerien erottaminen ja tunnistaminen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024