Ihmisen tasapainottavan nukleosiditransportteri I:n (hENT1:n) biokemiallinen ja biofysikaalinen karakterisointi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan luentosali F101

Väitöksen aihe

Ihmisen tasapainottavan nukleosiditransportteri I:n (hENT1:n) biokemiallinen ja biofysikaalinen karakterisointi

Väittelijä

Master of Philosophy Shahid Rehan

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Biokemia

Oppiaine

Rakennebiologia

Vastaväittäjä

Tohtori Tiina Salminen, Åbo Akademi

Kustos

Tohtori Veli-Pekka Jaakola, .

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ihmisen tasapainottavan nukleosiditransportteri I:n (hENT1:n) biokemiallinen ja biofysikaalinen karakterisointi

Kantajaproteiinit osallistuvat merkittävällä tavalla solun homeostasian ylläpitoon säätelemällä solun sisäisten hormonien, aminohappojen, sokereiden, nukleosidien ja ionien pitoisuuksia. Niillä on myös tärkeä rooli kliinisesti tärkeiden lääkeaineiden imeytymisessä, kuljetuksessa ja eliminoinnissa. Ihmisissä nukleosiditransportterit huolehtivat luonnollisten nukleosidien ja nukleosidianalogilääkkeiden imeytymisestä ja säätelevät kyseisten yhdisteiden liikettä solun ja sen ulkopuolen välillä.

Ihmisellä tasapainottavaa nukleosiditransportteri 1:tä (human equilibrative nucleoside transporter I = hENT1) pidetään näistä kantajaproteiineistä merkittävimpänä ja varteenotettavana kohdeproteiinina syövän, sydän- ja verisuonisairauksien ja virusinfektioiden hoidossa. Tästä syystä hENT1:n rakenteellinen ja biofysikaalinen karakterisointi on erityisen tärkeää. Kuitenkin proteiinin hydrofobinen luonne ja sen luontaisesti matala tuottotaso tekee kokeisiin tarvittavan proteiinin tuotosta vaikeaa.

Väitöskirjassani esitän kehittämäni hENT1:n tuotto- ja puhdistusprotokollan, joka on ensimmäinen julkaistu tasapainottavan nukleosisitransportterin puhdistusprotokolla maailmassa. Lisäksi tekemäni biofysikaaliset ja biokemialliset kokeet puhdistetulla proteiinilla ja edellä mainitsemani puhdistusprotokolla mahdollistavat tulevaisuudessa tehokkaampien nukleosidianalogilääkkeiden kehittämisen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024