Ihmisen toimien tunnistaminen liikettä mittaavien anturien tietoon perustuen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali TS101

Väitöksen aihe

Ihmisen toimien tunnistaminen liikettä mittaavien anturien tietoon perustuen

Väittelijä

Filosofian maisteri Pekka Siirtola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietotekniikan osasto

Oppiaine

Sulautetut järjestelmät

Vastaväittäjä

Professori Barbara Hammer, Bielefeldin yliopisto, Saksa

Kustos

Professori Juha Röning, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Menetelmiä ihmisen liikkeiden automaattiseen tunnistukseen anturitiedon avulla

Ihmiskehoon kiinnitetyistä liikettä mittaavista antureista, kuten kiihtyvyysantureista, saatavaa tietoa voidaan käyttää ihmisten liikkeiden automaattiseen tunnistamiseen. Väitöskirjassa esitellään anturitietoon perustuvia käyttäjäriippumattomia hahmontunnistusmalleja, joiden avulla voidaan tunnistaa erityyppisiä ihmisten toimia, kuten kävely ja juoksu. Tunnistusta on sovellettu kahteen eri alueeseen: arkitoimien tunnistamiseen älypuhelimella sekä toimien tunnistamiseen teollisessa ympäristössä. Molemmilla sovellusalueilla on omat erityisvaatimuksensa ja –haasteensa, joihin väitöskirja tarjoaa suunnitteluratkaisuja.

Liikkeen tunnistus älypuhelimen anturitiedosta on haastavaa esimerkiksi siksi, että puhelimen asento ja paikka voivat vaihdella. Myös puhelimen akun rajallinen kesto luo omat haasteensa. Tämän vuoksi tunnistus tulisi tehdä mahdollisimman kevyesti ja vähän virtaa kuluttavalla tavalla.

Teollisessa ympäristössä haasteet ovat toisenlaisia. Yksikin virheellinen tunnistus voi aiheuttaa suuren vahingon, kun tarkoituksena on tunnistaa esimerkiksi työvaiheiden oikea suoritusjärjestys kokoamislinjastolla. Teollisessa ympäristössä tavoitteena onkin tunnistaa toimet mahdollisimman tarkasti välittämättä siitä, kuinka paljon virtaa ja tehoa tunnistus vaatii.

Väitöskirjassa esiteltyjä uusia menetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi hyvinvointisovelluksissa ja –rannekkeissa sekä työntekijöiden opastamisessa uusiin tehtäviin. Menetelmien avulla voidaan myös mukauttaa älypuhelimen näkymä käyttäjän liikkeeseen perustuen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024