Ihmistoiminnan vaikutukset jokivesien määrään ja laatuun

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Tellus Stage. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/64785135722

Väitöksen aihe

Ihmistoiminnan vaikutukset jokivesien määrään ja laatuun

Väittelijä

Filosofian maisteri Navid Yaraghi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Ympäristötekniikka

Vastaväittäjä

Professori Amir Aghakouchak, University of California, Irvine

Kustos

Professori Björn Klöve, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ihmistoiminnan vaikutukset jokivesien määrään ja laatuun

Ihmistoiminnan vaikutukset jokisysteemeihin vaarantavat niiden aseman tärkeinä makean veden lähteinä ja ekosysteemipalvelujen tarjoajina. Jokien padottaminen, maatalous, kaivostoiminta, teollisuus ja eri maankäyttömuodot vaikuttavat jokivesien laatuun ja virtaamiin, täten muuttaen niihin liittyvien ekosysteemien tilaa. Tämän väitöskirjatyön tarkoituksena on tutkia näiden tekijöiden vaikutusta vedenlaatuun ja määrään sekä tarjota uusia näkymiä ja työkaluja, joiden avulla pystytään lisäämään tietoa ja ymmärrystä ihmistoiminnan vaikutuksista jokisysteemeihin.

Tulokset saatiin kolmen Case-tapauksen avulla, joissa kahdessa tarkasteltiin lukuisten pienpatoaltaiden ja itse patojen rakentamisen sekä maankäytön muutoksen vaikutusta jokien virtaamien dynamiikkaan kuivalla/puolikuivalla sekä välimerellisellä ilmastovyöhykkeellä (Turkki ja Iran). Kolmas case-tapaus käsitteli kaivostoiminnan vaikutuksia luonnontilaiseen jokeen ja sen vedenlaatuun arktisella alueella (Suomen Lappi). Vaikutuksia tarkasteltiin käyttäen jatkuvatoimisesti mitattua sähkönjohtavuutta indikaattorina vedenlaatumuutoksille.

Tämä väitöstyö lisää tietoisuutta monien eri toimintojen vaikutuksista jokisysteemeihin ja tarjoaa uusia keinoja määrittää näitä vaikutuksia kustannustehokkaasti. Työssä luotua kehikkoa voidaan käyttää tutkijoiden ja
viranomaisten toimesta monissa eri ympäristöissä ja ilmasto-oloissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024