Informaatioteknologiapohjaisen navigointia tukevan järjestelmän suunnitteleminen sokeille ja näkövammaisille

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

TA 105, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Informaatioteknologiapohjaisen navigointia tukevan järjestelmän suunnitteleminen sokeille ja näkövammaisille

Väittelijä

Filosofian maisteri Babar Shahzad Chaudary

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Oulu Advanced Research on Services and Information Systems (OASIS)

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Petri Vuorimaa, Aalto-yliopisto

Kustos

Dosentti Pasi Karppinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Informaatioteknologiapohjaisen navigointia tukevan järjestelmän suunnitteleminen sokeille ja näkövammaisille

Maailman terveysjärjestön arvioiden mukaan yli miljardi ihmistä maailmanlaajuisesti kärsii jostain näön heikkenemisestä. Vaikka näkövammaisuus ei välttämättä rajoita kykyä liikkua vapaasti paikasta toiseen, tutkimukset ovat paljastaneet, että navigoiminen turvallisesti ja tehokkaasti on yksi merkittävimmistä sokeiden ja näkövammaisten itsenäisyyden esteistä.

Tämä väitöskirja keskittyy sokeiden ja näkövammaisten avuksi tarkoitettujen teknisten ratkaisujen kehittämiseen infrastruktuuripohjaisella avustamisella, itsenäiseen navigointiin sekä etäavustamiseen yhteistoiminnassa lähiomaisen tai avustajan avulla. Suunnittelutieteen menetelmiä hyödynnettiin näiden ratkaisujen iteratiivisessa suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Kaksi teknistä ratkaisua kehitettiin infrastruktuuripohjaista navigointiapua varten ja yksi kehitettiin etäyhteistyötä varten. Jokaisen ratkaisun käytettävyyden ja käyttökokemuksen arvioivat eriasteiset näkövammaiset Suomessa ja Pakistanissa. Lisäksi empiirisiä tutkimuksia tehtiin Suomessa, Pakistanissa ja Ruotsissa.

Tulokset osoittavat, kuinka etäyhteistyöjärjestelmiä voidaan kehittää auttamaan sokeita ja näkövammaisia, ja tukea heidän avustajiensa tekemää etänavigointia. Ne osoittavat myös, kuinka jo olemassa olevaan infrastruktuuriin perustuvia infrastruktuuriin perustuvia ratkaisuja voidaan parantaa tarjoamaan vuorovaikutteista orientaatio- ja liikkumisapua. Väitöskirja tarjoaa myös tulevaisuuden tutkimussuuntia tehdyn tutkimustyön laajentamiseksi.

Viimeksi päivitetty: 1.3.2023