Innovaatioista hyötymisen ja organisaatioiden välisen yhteistyön dynamiikka

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina auditorium (TA105)

Väitöksen aihe

Innovaatioista hyötymisen ja organisaatioiden välisen yhteistyön dynamiikka

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Jialei Yang

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Oppiaine

Johtaminen

Vastaväittäjä

Professori Alberto Di Minin, Sant'Anna School of Advanced Studies

Kustos

Professori Pia Hurmelinna-Laukkanen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tämän päivän innovaatiojohtaminen: Enemmän kuin innovaatioiden suojaamista

Miten innovaatiojohtaminen on hoidettu liiketoiminnassasi? Tiedätkö, että immateriaalioikeuksia, kuten patentteja voi käyttää muissakin tarkoituksissa kuin innovaatioiden suojaamiseksi jäljittelyltä? Tämä tutkimus osoittaa, että innovaatioiden hallinnassa ei riitä, että saa käteensä oikeat kortit (kuten patentit, tavaramerkit, tai jakelukanavat innovaation viemiseksi markkinoille), vaan täytyy myös tietää, kuinka noilla korteilla voi pelata.

Yritys voi valita erilaisia polkuja ja se voi päättää edetä esimerkiksi estämällä muita jäljittelemästä innovaatioita, käyttämällä patentteja tai jakelukanavia oman asemansa parantamiseksi tai jopa hylkäämällä suojausvaihtoehdon kokonaan voidakseen verkostoitua uusilla tavoilla muiden toimijoiden kanssa. Innovaatiojohtamisessa on olennaista, millaisia kyvykkyyksiä yrityksellä on, mikä sen strateginen asema on, millaisissa arvoverkoissa se toimii ja mikä sen liiketoimintamalli on.

Tämän tutkimuksen tulokset pohjautuvat systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin, haastatteluihin ja EUn innovaatiokyselytutkimuksen eri kierroksiin yli kymmenen vuoden ajalta.

Tutkimus osoittaa, miten tärkeää yritysten on sopeuttaa innovaatioiden suojaus- ja hyödyntämisstrategiat ja organisaatioiden välinen yhteistyö dynaamisesti haluttujen lopputulosten saavuttamiseksi. Innovoivilla organisaatioilla on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää avointa innovaatiotoimintaa, laajakäyttöistä teknologiaa, kuten tekoälyä, lohkoketjuja, 5G-teknologiaa ja kvanttilaskentateknologiaa.

Tämän tutkimuksen avulla innovoivat organisaatiot, yritysjohtajat ja poliitikot voivat ymmärtää paremmin innovaatioiden hallintaan ja kaupallistamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Viimeksi päivitetty: 1.3.2023