Integraatiokyvykkyyden johtaminen yhteistoiminnallisissa organisaatioiden välisissä projekteissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Wetteri-sali IT115, Linnanmaa, Oulu

Väitöksen aihe

Integraatiokyvykkyyden johtaminen yhteistoiminnallisissa organisaatioiden välisissä projekteissa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Laura Saukko

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Antti Peltokorpi, Aalto yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Kirsi Aaltonen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Organisaatioiden välistä integraatiokyvykkyyttä on mahdollista johtaa systemaattisesti monimutkaisissa projekteissa

Kompleksisten, organisaatioiden välisten projektien johtaminen on tunnetusti erittäin vaikeaa. Lisäksi tällaisten projektien tavoitteiden saavuttaminen perinteisillä projektien toteutusmalleilla on todistetusti haastavaa. Sen sijaan parempia lopputuloksia on saavutettu sekä kansainvälisesti että Suomessa käyttämällä yhteistyöhön perustuvia lähestymistapoja projektien toimitusmalleissa – ne vaativat kuitenkin monipuolisia kyvykkyyksiä ja uudenlaisen lähestymistavan johtamiseen niin tilaajaorganisaatiolta kuin organisaatioiden väliseltä projektiverkostolta. Väitöstutkimuksessa esitetään, että toimijoiden integraatiota ja siihen liittyviä kyvykkyyksiä voidaan johtaa systemaattisesti kompleksisissa organisaatioiden välisissä projekteissa.

Väitöskirjan empiirinen analyysi perustuu laadulliseen tutkimusmetodologiaan. Väitöstutkimuksessa esitetään, että tilaajaorganisaatiolla on keskeinen rooli projektin integraatiokyvykkyyden suunnittelussa ja organisoinnissa, erityisten tilaajan kyvykkyyksien kautta, jotka varmistavat integraation toteutumista.

Tutkimuksessa tunnistetaan integraatiomekanismeja ja integraatiokyvykkyyksiä, joiden suhteen projektin kypsyystasoa voidaan arvioida. Tämä mahdollistaa projektin integraatiokyvykkyyden johtajuuden ja kontrolloinnin. Lisäksi väitöstutkimuksessa tunnistetaan organisaatioiden välisen yhteistoiminnan edellytyksiä, joiden toteutuminen tulee taata, jotta projektin tavoitteet saavutetaan.

Väitöstutkimuksen tuloksena syntyy sekä teoreettisia että käytännöllisiä implikaatioita organisaatioiden välisten projektien johtamiseen.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023