Integroidulla HSEQ-johtamisella kokonaisvaltaista yritysvastuullisuutta. Tapaustutkimuksia yritysten työturvallisuuden ja HSEQ:n kehittämisestä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali IT115. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/62152799459

Väitöksen aihe

Integroidulla HSEQ-johtamisella kokonaisvaltaista yritysvastuullisuutta. Tapaustutkimuksia yritysten työturvallisuuden ja HSEQ:n kehittämisestä

Väittelijä

Diplomi-insinööri Henri Jounila

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Dosentti Salla Lind-Kohvakka, IF Insurance

Toinen vastaväittäjä

Dosentti Lauri Oksama, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Kustos

Professori Seppo Väyrynen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Integroidulla HSEQ-johtamisella kokonaisvaltaista yritysvastuullisuutta

Väitöstyön tavoitteena oli tapaustutkimusten kautta selvittää, miten yritysvastuullisuutta voisi kehittää niin, että erityisesti työturvallisuus mutta myös ympäristövastuullisuus ja laadunhallinta paranisivat. Työturvallisuuden takaaminen ja työtapaturmien vähentäminen vaativat yrityksiltä jatkuvaa työtä.

Väitöstyön työturvallisuuteen liittyvissä tutkimuksissa käsiteltiin vakaviin työtapaturmiin liittyviä tekijöitä tapaturmatutkintaraportteihin pohjautuen ja henkilöstön käsityksiä johdon työturvallisuusasenteista. Samankaltaisia työtapaturmia tutkimalla voidaan onnettomuuksista löytää yhtenevyyksiä, joita on mahdollista hyödyntää työturvallisuusjohtamisen tukena etenkin vastaavilla toimialoilla. Sattuneiden työtapaturmien tutkinta mahdollistaa oppimisen ja vastaavien tapaturmien torjumisen. Yrityksen johdon sitoutuminen ja asenne työturvallisuutta kohtaan vaikuttavat ratkaisevasti hyvän turvallisuuskulttuurin kehittymiseen. Johdon tulee toimia esimerkkinä ja vuorovaikutuksessa muun henkilöstön kanssa.

Työterveyden (H), työturvallisuuden (S), ympäristön (E) ja laadun (Q) integroidun johtamisen tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista vastuullisuutta yrityksen toiminnoissa. Teollisuusyritykset ovat Suomessa kehittäneet yhdessä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa HSEQ-toimittaja-arviointimenettelyn, jonka tavoitteena on todentaa tilaajayrityksille heidän toimittajiensa HSEQ-suorituskyvyn taso. Tavoitteena on myös kehittää ja hallita yhteiselle työpaikalle tulevien toimittajien HSEQ-toimintaa.

Väitöstyön HSEQ-toimittaja-arviointia koskevissa tutkimuksissa syvennyttiin toimittajayritysten HSEQ-kehityskohteisiin sekä arviointimenettelyn kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Tulokset osoittivat, että HSEQ-toimittaja-arviointi on toimiva menettelytapa toimittajien HSEQ-kyvykkyyden arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Yritysvastuullisuuden merkityksen jatkuvasti kasvaessa ja erilaisissa yritystoiminnan haasteissa menettelytapa on osoittanut vahvuutensa ja muutoskykyisyytensä. Menettelytapaa tulee jatkuvasti arvioida tutkimuksen ja kehittämisen kautta, jotta se kykenee kokonaisvaltaisesti vastaamaan niin tilaajien kuin toimittajienkin yritysvastuullisuuden hallintaan.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024