Irrationaalisuusmitoista

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L10

Väitöksen aihe

Irrationaalisuusmitoista

Väittelijä

Filosofian lisensiaatti Marko Leinonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Matemaattisten tieteiden tutkimusryhmä

Oppiaine

Matematiikka

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Pauliina Ilmonen, Aalto-yliopisto

Kustos

Dosentti Tapani Matala-aho, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Irrationaalilukujen ja murtolukujen välisistä etäisyyksistä

Tietyn irrationaaliluvun ja murtoluvun väliselle etäisyydelle saadaan aina alaraja, joka riippuu murtoluvun nimittäjästä. Ensiksi tässä väitöskirjassa johdetaan uudella tavalla näitä etäisyyksien alarajoja irrationaalilukujen yksinkertaisista ketjumurtoesityksistä. Tämän jälkeen Padé-approksimaatioita käytetään q-eksponenttisarjan ja Jacobin kolmitulon arvojen ja murtolukujen välisten etäisyyksien alarajojen, jotka ovat suurempia eli parempia arvioita kuin aikaisemmat alarajat, konstruoimiseen. Lopuksi yleistetään aikaisempia tuloksia Cantorin sarjojen ja murtolukujen etäisyyksien alarajoista.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024