Iskiaksen riskitekijöitä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, Farmakologian laitoksen luentosali F202, Aapistie 5B

Väitöksen aihe

Iskiaksen riskitekijöitä

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Ulla Euro

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Fysiatria

Vastaväittäjä

Dosentti Marja Mikkelsson, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Kustos

Professori Jaro Karppinen, Oulun yliopisto, Työterveyslaitos

Lisää tapahtuma kalenteriin

Työperäiset altisteet ja elämäntapatekijät lisäävät iskiaksen riskiä

Koko kehon tärinälle altistuminen työssä lisää selvästi sairaalahoitoon johtaneen iskiaksen riskiä ylipainoisilla ja lihavilla henkilöillä. Töissä raskaiden esineiden kantaminen, nostaminen tai painavien esineiden käsittelyä sisältävä istumatyö lisäävät myös iskiaksen riskiä.

Työmatkapyöräilyn ja -kävelyn todettiin vähentävän sairaalahoitoon johtaneen iskiaksen riskiä ja lisäksi vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus suojasi miehiä sairaalahoitoon johtaneelta iskiakselta. Väitöstutkimus myös vahvisti aiempia havaintoja tupakoinnin ja ylipainon yhteydestä iskiaksen riskitekijöinä.

Tutkimuksessa myös selvisi, että iskiasoireet ovat yleisiä jo nuorilla aikuisilla ja etenkin naiset raportoivat iskiaskipua useammin miehiin verrattuna. 16-vuotiaana ilmennyt alaselkäkipu oli myös yhteydessä iskiasoireisiin 18 vuoden iässä.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin yksilöllisten, fyysisten ja työhön liittyvien riskitekijöiden yhteyttä sairaalahoitoon johtaneessa iskiaksessa. Lisäksi tutkittiin iskiasoireiden yleisyyttä suomalaisilla nuorilla aikuisilla. Aineistoina käytettiin laajoja väestöpohjaisia suomalaisia aineistoja: Pohjois-Suomen syntymäkohorttia 1986, Autoklinikka- ja Mini-Suomi-aineistoja sekä Terveys 2000-, Young Finns- ja Helsinki Health Study -tutkimuksia.

Iskias on työikäisten keskuudessa yleinen sairaus, joka aiheuttaa paljon työkyvyttömyyttä ja sairaalahoitoja ja siten kustannuksia yhteiskunnalle. Iskiaksen taustalla on usein välilevyn pullistuma, joka painaa hermojuuria aiheuttaen alaraajaan säteilevän selkäkivun. Tulokset osoittavat, että iskiaksen riskitekijät ovat moniulotteisia ja voivat muokata toistensa vaikutuksia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024