Iteraatioon perustuvia tietoturvaheikkouksia moderneissa hash-funktioissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Iteraatioon perustuvia tietoturvaheikkouksia moderneissa hash-funktioissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Tuomas Kortelainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, matemaattiset tieteet

Oppiaine

Matematiikka

Vastaväittäjä

Professori Valtteri Niemi, Turun yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Doctor of Philosophy Elena Andreeva, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia

Kustos

Professori Markku Niemenmaa, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Monitörmäyshyökkäysten rakentaminen yleistettyjä iteratiivisia hash-funktioita vastaan sanakombinatoriikan avulla

Kryptografinen hash-funktio on yksisuuntainen funktio, joka tuottaa viestistä määrämittaisen tiivisteen, eli hash-arvon. Tämä määritelmä tarkoittaa sitä, että hash-funktion käyttäjän tulisi olla helppoa syöttää funktioon viesti ja saada sitä vastaava hash-arvo, mutta vaikeaa löytää satunnaisesti valittua hash-arvoa vastaava viesti. Nykymuotoisen internetin turvallisen käytön edellytys on, että meillä on käytössämme turvallisia kryptografisia hash-funktioita. Ilman niitä esimerkiksi salasanojen säilöminen tai henkilöllisyyden vahvistaminen verkossa on nykymuodossa mahdotonta.

Hash-funktioita hyödynnetään usein olosuhteissa, joissa ei ole aikaa odottaa koko viestin valmistumista. Niin kutsuttu Merkle-Damgård-rakenne lukee viestin sisään viestiblokki kerrallaan ja käyttää tiivistefunktiota, joka liittää hash-arvoon ja viestiblokkiin uuden hash-arvon. Tämä iteratiivinen rakenne saa kuitenkin aikaan joitakin turvallisuuden kannalta vaarallisia ominaisuuksia. Se on osoitettu haavoittuvaksi esimerkiksi Joux’n monitörmäyshyökkäykselle, timanttirakenteita hyödyntävälle paimennushyökkäykselle ja Troijan viesti -hyökkäykselle.

Väitöskirjan pääasiallinen tutkimusaihe on Merkle-Damgård-rakenteen aiheuttamat puutteet tietoturvassa. Tässä työssä esitetään uusi versio Joux’n monitörmäyshyökkäyksestä, luodaan uusi aikaa säästävä algoritmi timanttirakenteiden kehittämiseksi ja kaksi uutta tehokasta versiota Troijan viesti -hyökkäyksestä.

Väitöskirjan tärkein kontribuutio on yleistettyjen iteratiivisten hash-funktioiden turvallisuuden analysointi. Sanojen kombinatorisia ominaisuuksia tutkitaan uudesta näkökulmasta, jonka pohjalta kehitettyjä tuloksia soveltamalla luodaan uusi yläraja niin kutsuttujen q-rajoitettujen yleistettyjen iteratiivisten hash-funktioiden monitörmäyshyökkäysten kompleksisuudelle.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024