Itsesäätöinen oppiminen ja oppilaiden strateginen toiminta g/
nStudy oppimisympäristössä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kaljusensali (KTK 112)

Väitöksen aihe

Itsesäätöinen oppiminen ja oppilaiden strateginen toiminta g/
nStudy oppimisympäristössä

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Jonna Malmberg

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Oppiaine

Kasvatustiede

Vastaväittäjä

Professori Roger Azevedo, North Carolina State University, USA

Kustos

Professori Sanna Järvelä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Taitava oppija on strateginen

Onnistuneen oppimisen edellytyksenä on, että oppija tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa erilaisissa oppimisen tilanteissa. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet strategioiden käytön edistävän oppimista. 2000-luvulla nämä taidot ovat yhä keskeisempiä, koska oppimisen ympäristöt muuttuvat ja edellyttävät oppilaan ottavan vastuuta omasta oppimisestaan. Tutkimus ei ole kuitenkaan pystynyt kuvaamaan eroja oppilaiden strategisen toiminnan laadussa oppimistilanteen aikana.

Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten oppilaat käyttävät strategioita aidoissa oppimistilanteissa. Väitöstutkimus osoitti, että strategisessa oppimisessa oli eroja. Erityisesti nämä erot korostuivat haasteellisissa oppimistilanteissa. Toisin sanoen taitavat oppijat osasivat toimia strategisesti erityisesti haastetilanteissa.

Väitöstutkimuksessa hyödynnettiin g/nStudy-nimistä tietokoneavusteista oppimisympäristöä, joka sisältää strategista oppimista tukevia kognitiivisia työkaluja. Sen lisäksi g/nStudy-oppimisympäristö kerää lokidataa oppilaan työskentelyn vaiheista. Tämä lokidata tutkimusaineistona antaa aivan uuden mahdollisuuden ymmärtää oppimisen strategista prosessia.

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty sekä perusasteen oppilailta että yliopiston opiskelijoilta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten lokidatasta voi löytää strategisia oppimisen toimintamalleja, ja miten nämä strategiset oppimisen toimintamallit vaihtelevat oppilaiden, oppilasryhmien ja oppimistilanteiden aikana.

Tutkimustulokset osoittavat, että oppimisen strategiset toimintamallit vaihtelivat oppilaiden, oppilasryhmien ja oppimistilanteiden välillä. Oppimisen strategisissa toimintamalleissa oli myös eroja sen suhteen, miten usein ne ilmenivät oppimisprosessin aikana ja mistä strategisista toiminnoista (esim. alleviivausten tekeminen tai käsitekartan rakentaminen) ne koostuivat.

Käytännössä tämä väitöstutkimus lisää ymmärrystä siitä, mitkä ovat oppimisen kannalta kriittisiä tilanteita, joissa oppilas tarvitsee tukea työskentelyynsä. Tieto auttaa vastaamaan oppimisen keskeiseen haasteeseen siitä, miksi oppilaat toimivat eri tavoin samassa oppimistilanteessa, miksi se johtaa erilaisiin oppimistuloksiin ja miten oppilaita voidaan tukea oppimisen eri vaiheissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024