Itseseuranta käyttäytymisen muutoksessa. Psykologisten erojen vaikutus itsemittausjärjestelmien arviointiin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

IT115, Linnanmaa, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/63420484634

Väitöksen aihe

Itseseuranta käyttäytymisen muutoksessa. Psykologisten erojen vaikutus itsemittausjärjestelmien arviointiin

Väittelijä

Filosofian maisteri Kirsi Halttu

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Vakuuttavat verkko- ja mobiilipalvelut

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Gaëlle Calvary, Institute of Engineering and Management of Université Grenoble Alpes

Kustos

Professori Harri Oinas-Kukkonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kaupalliset itsemittauslaitteet terveyskäyttäytymisen muutoksessa. Näkökulmana käyttäjien omat arvioinnit.

Väitöskirjassa tutkittiin kaupallisten itsemittausjärjestelmien käyttäjiä kyselytutkimuksella. Pyrkimyksenä oli ymmärtää miten käyttäjät kokevat itse valitsemiensa järjestelmien ominaisuudet, esimerkiksi luotettavuuden, tavoitteiden saavuttamisen tai dialogin jota käyttäjä käy järjestelmän kanssa. Arviointeja katsottiin muutamista erilaisista näkökulmista, kuten käyttäjien psykologisten erojen tai sosiaalisten vaikutusmekanismien suunnasta. Järjestelmien ominaisuuksia tarkasteltiin myös muutosteorioiden näkökulmasta.

Tulosten perusteella näyttää siltä, että käyttäjien erilaiset ominaisuudet vaikuttavat järjestelmien valintaan ja siihen, miten ihmiset järjestelmänsä kokevat. Näistä löydöksistä pyrittiin löytämään järjestelmien suunnittelua ohjaavia suuntaviivoja, joiden avulla olisi mahdollista huomioida havaittuja eroja ja parantaa järjestelmien muutosta tukevien ominaisuuksia tehoa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024