Jatkuva ohjelmistotuotanto ohjelmistopainotteisessa tuotekehityksessä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun Yliopisto, Sali IT116

Väitöksen aihe

Jatkuva ohjelmistotuotanto ohjelmistopainotteisessa tuotekehityksessä

Väittelijä

Filosofian maisteri Teemu Karvonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa

Oppiaine

Ohjelmistotuotanto

Vastaväittäjä

Professori Brian Fitzgerald, Lero - the Irish Software Research Centre

Kustos

Professori Markku Oivo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Perinteiset projektikäytännöt ja liiketoimintamallit esteenä jatkuvalle ohjelmistojulkaisulle ja asiakaskokeiluille

Väitöstutkimuksessa havaittiin että Web-kehityksessä yleisesti hyödynnettyä jatkuvaa ohjelmistojulkaisua (continuous deployment) ja asiakaskokeiluja (customer experimentation) hyödynnetään vain harvoin tuotepainotteisessa ohjelmistotuotannossa. Teknisten haasteiden lisäksi perinteiset jäykät liiketoimintamallit ja hitaat, pitkäkestoiset projektikäytännöt ovat usein esteenä nopeille asiakaskokeiluille ja ohjelmistojulkaisuille.

Samanaikaisesti, kyvykkyys jatkuvaan ohjelmistotuotantoon (continuous software engineering) tutkimusalueena sekä yritysten kilpailuetuna on korostumassa. Tuotteisiin liittyviä palveluja voidaan tarjota tuotteisiin ladattavina ohjelmistopäivityksinä internetin välityksellä tai keskitetysti jopa reaaliajassa pilvipalveluina. Esimerkiksi sähköautoja valmistava Tesla markkinoi tuotejulkaisujen yhteydessä säännöllisiä langattomia ohjelmistopäivityksiä, joilla asiakkaille luvataan auton toimintaan liittyviä parannuksia ja ajomukavuutta ja turvallisuutta parantavia ominaisuuksia.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin jatkuvan ohjelmistokehityksen käyttöä viidessä tuotekehitystä Suomessa tekevässä suuressa yrityksessä. Tutkimuksessa haastateltiin mm. ohjelmistokehittäjiä, projekti- ja tuotepäälliköitä. Samalla kehitettiin kolme erilaista mallia joilla jatkuvan ohjelmistotuotannon edellytyksiä ja yritysten kyvykkyyksiä voidaan arvioida. Mallien avulla jatkuvaa ohjelmistotuotantoa tarkasteltiin eri näkökulmista:1) Lean menetelmät, johtaminen ja yrityksen muutoskyvykkyys, 2) yrityksen evoluutioaskelmat perinteisistä ohjelmistoprojekteista kohti jatkuvaa ohjelmistojulkaisua ja asiakaskokeiluja 3) ohjelmistoekosysteemit, yrityksen strategia, ohjelmistoarkkitehtuurit ja organisaation edellytykset jatkuvaa ohjelmistotuotantoa varten.

Tutkimus osoitti, että vaikka jatkuvaa ohjelmistokehitystä hyödynnetään tällä hetkellä vielä vähäisesti tuotepainotteisessa liiketoiminnassa, ohjelmistoyritykset kuitenkin tiedostavat palveluihin keskittyvän liiketoiminnan mahdollisuudet ja jatkuvan toimittamisen ja asiakaskokeilujen hyödyt, kuten nopeampi tuotteen toimitusaika sekä asiakkaan tarpeiden tunnistaminen.

Useat tutkimukseen osallistuneet ohjelmistoyritykset ovatkin panostaneet voimakkaasti tuotekehityskäytäntöjen uudistamiseen ja tekniseen kyvykkyyteen, kuten jatkuvaan integrointiin (continuous integration) ja automatisoitujen testijärjestelmien kehittämiseen tuoteohjelmissa ja kehitystiimeissä. Yritystasolla ja liiketoimintamalleissa kyvykkyyttä jatkuvaan toimittamiseen ja asiakaskokeiluihin kuitenkin hyödynnetään hajanaisesti vain joissakin tuote- ja asiakasprojekteissa.

Väitöstutkimus toteutettiin Oulun Yliopiston, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa (M3S) -tutkimusyksikön projektissa, osana DIMECC:n Need for Speed -ohjelmaa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024