Johtajuus digitaalisten terveyspalveluiden kontekstissa: Hypoteettinen malli

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie -sali 101A, Oulun yliopisto

Väitöksen aihe

Johtajuus digitaalisten terveyspalveluiden kontekstissa: Hypoteettinen malli

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri (TtM), hallintotieteiden maisteri (HTM) Elina Laukka

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Terveyshallintotiede

Vastaväittäjä

Professori Ulla-Mari Kinnunen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Dosentti Outi Kanste, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Johtajuus digitaalisten terveyspalveluiden kontekstissa

Digitaalisten terveyspalvelujen merkitys on viimeisten vuosien aikana korostunut yhä voimakkaammin kansainvälisessä ja kansallisessa ohjauksessa. Myös vuoden 2023 alusta käynnistyneet hyvinvointialueet ovat nostaneet digitaaliset palvelut tärkeään rooliin riittävien, saavutettavien ja oikea-aikaisten palvelujen tarjoamisessa osana palveluketjuja. Digitaalisten palveluiden määrä on kasvanut runsaasti viimeisten vuosien aikana ja niillä voi olla mahdollista saavuttaa terveydenhuollolle useita etuja, kuten tehokkaampi terveydenhuolto ja laadukkaampi hoito. Digitaalisten palveluiden onnistunut valinta, käyttöönotto ja käyttö edellyttää johtajuutta. Johtajuutta digitaalisten terveyspalveluiden kontekstissa on tutkittu aikaisemmin lähinnä digitaalisten palveluiden käyttöönottoon liittyen. Tässä kokoomaväitöskirjassa ilmiötä haluttiin tarkastella laajemmin, ja väitöskirjan tavoitteena oli muodostaa hypoteettinen malli johtajuudesta digitaalisten terveyspalveluiden kontekstissa.

Aikaisempiin tutkimuksiin perustuvalla käsiteanalyysilla tunnistettiin ja määriteltiin johtajuuden käsite digitaalisissa terveyspalveluissa. Lisäksi osana väitöskirjatutkimusta tehtiin yksilö- ja ryhmähaastatteluita perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa työskenteleville johtajille ja selvitettiin näiden kokemuksia digitaalisten palvelujen johtajuudesta. Hypoteettisessa mallissa tunnistettiin edellytyksiä, piirteitä sekä seuraamuksia, jotka kytkeytyivät digitaalisten terveyspalveluiden johtajuuteen. Tutkimuksessa havaittiin myös, että terveydenhuollon johtajat eivät useinkaan saa riittävästi koulutusta digitalisaatioon liittyen, mikä saattaa haastaa digitaalisten terveyspalveluiden johtamista sekä niiden käytön onnistumista. Väitöskirjan eräs keskeinen havainto oli myös, että johtajilla on keskeinen rooli onnistuneiden digitaalisten palveluiden suunnittelussa sekä ennen kaikkea ammattilaisten tukemisessa ja osaamisen varmistamisessa.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023