Joustavaa tarkkuutta. Sääntelytarkkuus ilmastotavoitteita toteuttavassa yleiskaavoituksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L8, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/67443803972

Väitöksen aihe

Joustavaa tarkkuutta. Sääntelytarkkuus ilmastotavoitteita toteuttavassa yleiskaavoituksessa

Väittelijä

Arkkitehti Kari Nykänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin yksikkö

Oppiaine

Arkkitehtuuri

Vastaväittäjä

Professori Panu Lehtovuori, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Yleiskaavallisen sääntelyn joustavuus ilmastotavoitteiden ohjauksessa

Tutkimuksen päätehtävänä oli selvittää, miten yleiskaavalla ohjataan ilmastotavoitteita tilanteessa, jossa kaavoitukseen kohdistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja sääntelyyn liittyen keskenään ristiriitaisia ohjaustavoitteita joustavuuden ja sitovuuden suhteen. Ilmastotavoitteiden ohjaamisella tarkoitetaan tutkimuksessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen lisäämisen toimenpiteitä. Vastauksia tutkimuskysymyksiin haettiin tapaustutkimuksen avulla, jossa Suomen suurimpien kaupunkien yleiskaavoja tarkasteltiin ilmastotavoitteiden sääntelyn suhteen.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että yleiskaavan sääntelytarkkuuteen ovat osaltaan vaikuttaneet asetetut tavoitteet, sääntelystrategia ja -keinot, yleiskaavan ominaisuudet, aineellinen sisältö, kaavaprosessi, soft law -aineistot, muuhun sääntelyyn tukeutuminen sekä kaavan normiformulaatio ja kartografinen esittämistapa. Näiden lisäksi sääntelytarkkuutta on tarkasteltu eri toimijoiden näkökulmista JA pohdittu sääntelyn vaikuttavuuden arvioimista. Tutkimuksen tulosten pohjalta kaavoitusta on mahdollista kehittää lukuisin eri tavoin entistä joustavampaan tai tarkkarajaisempaan suuntaan.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024