Joustavuus ketterissä projekteissa: Sopimuskäytännöt ja organisatoriset järjestelyt

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L6

Väitöksen aihe

Joustavuus ketterissä projekteissa: Sopimuskäytännöt ja organisatoriset järjestelyt

Väittelijä

Diplomi-insinööri Jouko Nuottila

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Kirsimarja Blomqvist, LUT-yliopisto

Kustos

Professori Jaakko Kujala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ketterät projektit haastavat projektijohtamisen ja -sopimisen käytänteet

Ketterien kehitysmenetelmien käyttö ohjelmistoprojekteissa on yleistynyt nopeasti. Suurin osa alkavista ohjelmistoprojekteista käyttää ketteriä menetelmiä ja niiden soveltaminen on muuttanut merkittävästi ohjelmistokehitysprojektien sisäistä dynamiikkaa. Väitöstutkimus selvittää ketterien menetelmien perinteiselle projektijohtamiselle ja projektien sopimuskäytänteille tuomia haasteita.

Projektijohtamisen tutkija Jouko Nuottila tarkastelee väitöskirjassaan ketterissä ohjelmistoprojekteissa ilmenevän joustavuuden luonnetta ja selvittää, miten joustavuudesta voidaan hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla. Perinteiset projektinhallintamenetelmät ja projektien sopimuskäytänteet ovat alkujaan syntyneet fyysisten tuotteiden valmistamiseen keskittyvän teollisuuden tarpeisiin. Digitalisaation ja ohjelmistoprojektien aineeton arvontuotto mahdollistaa joustavat muutokset projektien aikana ja tätä ei ole riittävästi huomioitu perinteisissä sopimusprosesseissa ja projektinhallinnassa. Tutkimuksen osajulkaisut tarkastelevat sekä yksityisen sektorin ohjelmistoprojekteja että julkishallinnon digitalisaatiohankkeita.

Tutkimustulokset osoittavat, että ketterillä menetelmillä voidaan lisätä joustavuutta ohjelmistoprojekteissa. Joustavuuden tulee kuitenkin olla suunniteltua, jotta siitä voidaan hyötyä. Joustavuuden käytön suunnittelu alkaa jo projektin neuvotteluvaiheessa ja kirjaukset joustavuuden hyödyntämisestä on optimaalisesti kirjattu projektisopimukseen. Tämän vuoksi on tärkeää, että sopimuksen muotoiluun osallistuvat juristit ovat hyvin perillä liiketoiminta-alasta ja ovat tietoisia, että sopimus tulee sisältämään joustavuusnäkökohtia tarkoituksellisesti.

Tutkimus nostaa esille seitsemän ryhmää projektinhallinnan haasteita siirryttäessä käyttämään ketteriä menetelmiä. Tutkimus osoittaa, että ketterissä projekteissa päätöksenteko on joustavuuden lisäämiseksi hajautettu itseohjautuville tiimeille. Kun päätöksentekovaltaa siirretään lähemmäs varsinaista kehitystyötä, voidaan joustavuuden avulla hallita epävarmuutta kompleksissa toimintaympäristössä.

Tuotantotalouden diplomi-insinööri Nuottila on työskennellyt yli kymmenen vuotta ohjelmistoteollisuuden parissa mm. tuotehallinnan ja teknologiamarkkinoinnin tehtävissä. Hanke- ja tutkimustyötä hän on tehnyt Oulun yliopiston lisäksi Itä-Suomen yliopistossa ja Lapin yliopistossa. Tällä hetkellä hän työskentelee Lapin yliopistossa matkailun digitalisaatiohankkeiden parissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024