Julkisen organisaation yhteiskuntataloudelliset vaikutukset – päätöksenteon työkaluja tulosohjaukseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Väitöksen aihe

Julkisen organisaation yhteiskuntataloudelliset vaikutukset – päätöksenteon työkaluja tulosohjaukseen

Väittelijä

Diplomi-insinööri Petri Mononen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Heikki Liimatainen, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Julkisen organisaation yhteiskuntataloudelliset vaikutukset - päätöksenteon työkaluja tulosohjaukseen

Paineet julkisten menojen leikkaamiseksi ja hallitsemiseksi sekä julkisten resurssien tehokkaimman mahdollisen käytön varmistamiseksi kasvavat maailmanlaajuisesti. Julkisen toiminnan tulosohjausta tukevat päätöksenteon työkalut ovat vielä puutteellisia ja varhaisessa kehitysvaiheessa samalla, kun toiminnan kustannusvastaavuutta ja tehokkuutta vaaditaan välittömästi. Tämän tutkimuksen päätavoite oli tuottaa uutta tietoa tieteelle ja julkishallinnolle siitä, kuinka hyvin viranomaisille asetetut tavoitteet ja tehtävät toteutuvat yhteiskuntataloudelle tuotettavan lisäarvon kannalta, sekä siitä, miten lisäarvoa kyetään mittaamaan.
Väitöstutkimus lähestyi tulosohjauksen tutkimusta ja kehittämistä palvelukeskeisen julkisorganisaation ja sen palveluvalikoiman yhteiskuntataloudellisen vaikuttavuuden arvioinnin keinoin. Valittu lähestymistapa yhdistelee laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksessa esitetään prosessi ja menetelmävalikoima julkisviranomaisen kustannus-hyötysuhteen määrittelemiseksi Liikenteen turvallisuusvirastoa käsittelevän tapausesimerkin avulla.
Tutkimuksen keskeiset löydökset osoittavat, että julkisorganisaation yhteiskuntataloudellinen tehokkuus voidaan todentaa määrällisesti ja että julkistoimijan toiminta voi olla yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa. Käytännön suosituksiin sisältyy resurssien uudelleenohjaaminen tehokkaammin toimiville vastuualueille, tulossopimusten ja erityisesti niihin valittavien mittareiden uudelleensuunnittelu sekä koko hallinnon kattavan keskustelun ja yhteissuunnittelun aloittaminen kestävän ja tasapainoisen tulosohjauksen aikaansaamiseksi strategisella ja operatiivisella tasolla.
Jatkotutkimus ja valtionhallinto voivat hyödyntää tutkimuksessa esitettyjä menetelmiä nyt, kun osa julkistoimijoiden yhteiskuntataloudellisen vaikuttavuuden arvioimisen haasteista on ratkaistu. Tuloksellisuuden vaatimusten selkeämpi ymmärtäminen mahdollistaa valtionhallinnon tehokkaamman tulosohjauksen ja tukee siten pyrkimyksiä varmistaa julkissektorin tehokas ja asianmukainen toiminta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024