Julkisten palveluiden tuotteistaminen –konstruktivistinen malli ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto sali IT116

Väitöksen aihe

Julkisten palveluiden tuotteistaminen –konstruktivistinen malli ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri (KTM) Mirva Juntti

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalouden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma

Oppiaine

Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Tuotantotalouden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma.

Vastaväittäjä

Ph.D. Tauno Kekäle, Merinova Oy

Toinen vastaväittäjä

- -, -

Kustos

TkT, TkL, DI, KTM Tutkimusyksikön johtaja, Professori Harri Haapasalo, Oulun Yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Julkisten palveluiden tuotteistaminen

Tämän väitöstutkimuksen kirjallisuuskatsaus osoittaa, miten suomalaisen korkeakoulupolitiikan muutos on ohjannut akateemista intressiä yritysyhteistyön suuntaan, ja miten julkisen sektorin suhde yksityisiin toimijoihin on muuttunut. Tutkimuskysymyksenä on, miten asiakaslähtöisyys tukee näitä tavoitteita, ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia ammattikorkeakoulun palveluprosessin systematiikassa on.

Tämä konstruktiivinen tutkimus on ainutlaatuinen, sillä AMK:n TKI-palveluita on tuotteistamisen näkökulmasta tutkittu varsin vähän. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että systemaattinen palvelumalli lisää osaamisen uudistumista, parantaa kehittämistyötä ja palveluvastetta. Se myös parantaa yritysten luottamusta AMK:n palvelutarjontaan. Väitöskirjan konstruktio, tarjoaa yhtenäisen menettelytavan yrityslähtöisten palveluiden tuottamiseksi ja vastaa kysymykseen, miten AMK:n TKI-palveluita voidaan tuotteistaa.

Tulosten avulla on mahdollista uudistaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan menettelytapoja
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023