Käänteiset sirontaongelmat epälineaariselle Schrödingerin operaattorille yhdessä ja kahdessa ulottuvuudessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Käänteiset sirontaongelmat epälineaariselle Schrödingerin operaattorille yhdessä ja kahdessa ulottuvuudessa

Väittelijä

Master of Science Georgios Fotopoulos

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, matematiikka

Oppiaine

Sovellettu matematiikka

Vastaväittäjä

Professori David Colton, University of Delaware, USA

Kustos

Professori Valery Serov, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Suoria ja käänteisiä sirontaongelmia

Sirontateoriassa lähetetään aaltoja haluttuun suuntaan ja ne ovat vuorovaikutuksessa sirottajaan, joka on joko kappale tai epähomogeeninen väliaine (potentiaali).

Tästä vuorovaikutuksesta syntyy uusi aalto, jota kutsutaan sironneeksi aalloksi. Sironneen aallon määräämistä kutsutaan suoraksi sirontaongelmaksi. Käänteisessä sirontaongelmassa on tehtävänä määrittää sirottaja tutkimalla sironneita aaltoja.

Väitöstyössä on tutkittu epälineaarista Schrödingerin yhtälöä, jolle muotoillaan sirontaongelmia eri datajoukkojen tapauksissa.

Tarkastelun kohteena ovat yleinen (täysi) sirontadata, takaisinsirontadata, sekä kiinteän tulokulman ja kiinteän energian sirontadatat. Bornin approksimaatioita käyttäen saadaan kussakin tapauksessa selville oleellista tietoa sirottajasta (potentiaalifunktiosta).
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024