Kaivosjätteiden hyödyntäminen alkaliaktivoiduissa materiaaleissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Kaivosjätteiden hyödyntäminen alkaliaktivoiduissa materiaaleissa

Väittelijä

Master of Research (MRes) He Niu

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Vastaväittäjä

Professori Konstantinos Komnitsas, Kreetan teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Mirja Illikainen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kaivosjätteiden muuntaminen vaihtoehtoisiksi sementtimateriaaleiksi

Kaivosteollisuuden mineraalijäännöksiä voidaan käyttää uusioraaka-aineena alkaliaktivoiduissa materiaaleissa (AAM), jotka tarjoavat vaihtoehdon sementtipohjaisille materiaaleille. Tutkimuksessa kaivosjätepohjaisia AAM:ja tuotettiin alkaliaktivoimalla mekanokemiallisesti aktivoituja kaivosjätteitä ja kaivosjätekiveä. Lisäksi tutkittiin synergioita metakaoliinin ja masuunikuonan kanssa, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin kaivosjätteen kemiallisia ja fysikaalisia vaikutuksia alkaliaktivoiduissa rinnakkaissideainejärjestelmissä.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023