Kanban ohjelmistotuotannossa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Wetteri-sali (IT 115)

Väitöksen aihe

Kanban ohjelmistotuotannossa

Väittelijä

Master of Science Muhammad Ovais Ahmad

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa (M3S) -tutkimusyksikkö

Oppiaine

Empiirinen ohjelmistotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Pasi Tyrväinen, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Markku Oivo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kanban ohjelmistotuotannossa

Ohjelmistoyritysten toimintojen ja työvaiheiden tekeminen näkyväksi yrityksen sisällä on tärkeää. Näkyväksitekemisen, eli visualisoinnin teho perustuu siihen, että sen kautta pystytään ilmaisemaan tunteita ja muuttamaan ihmisten käyttäytymistä. Tämän vuoksi on myös tärkeää, että ohjelmistoyritysten toimintojen visualisointia varten valitaan tarkoituksenmukainen esitystapa. Ohjelmistokehitystoiminnot ovat suureksi osaksi aineettomia ja niiden havainnollistamisessa voidaan käyttää apuna Kanban-menetelmää.

Kanbania käytettiin ensimmäisen kerran Toyotan autonvalmistuksessa. Autonvalmistusprosessissa Kanbanin avulla saadaan tietoa prosessin eri vaiheissa tarvittavista osista sekä niiden määrästä ja tarpeen ajankohdasta. Ohjelmistoyrityksissä Kanbania alettiin käyttää vuonna 2004 ja sen avulla pyrittiin tuomaan joustavuutta asiakkaiden muuttuvien vaatimusten käsittelyyn, tuomaan näkyvyyttä työnkulkuun ja toisiinsa liittyviin tehtäviin sekä parantamaan kommunikaatiota.

Tämä väitöskirjatutkimus auttaa ymmärtämään sitä muutosta, joka on tapahtunut Kanbanin käytön laajennuttua autoteollisuudesta ohjelmistokehitykseen. Lisäksi väitöskirjassa esitetään, kuinka suomalaiset ohjelmistoyritykset ovat ottaneet Kanbanin käyttöönsä ja miten ne ovat siitä hyötyneet.

Väitöskirjatutkimus osoittaa, että suomalaisissa ohjelmistoyrityksissä Kanbanin käyttö on tuonut läpinäkyvyyttä ohjelmistokehitykseen toimintoihin. Sen avulla pystytään myös rajoittamaan työtehtävien ruuhkautumista ja antamaan kehittäjille paremmat mahdollisuudet hallita työtään. Kanbanin käyttöönotossa on suositeltavaa, että muutokset työtavoissa toteutetaan vaiheittaisesti ja työntekijöille annetaan mahdollisuus kokeilla uusia työtapoja niin, että niihin mukautuminen tapahtuu vaivattomasti.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024