Kansainvälistyvien yritysten rajallisten resurssien allokaatio tuotekehityksen ja markkinoinnin välillä. Funktiotasoon keskittyvä analyysi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Kansainvälistyvien yritysten rajallisten resurssien allokaatio tuotekehityksen ja markkinoinnin välillä. Funktiotasoon keskittyvä analyysi

Väittelijä

Yhteiskuntatieteiden maisteri Lauri Haapanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Oppiaine

Kansainvälinen liiketoiminta

Vastaväittäjä

Professori Per Servais , Linnaeus University, Department of Marketing

Kustos

Professori Pia Hurmelinna-Laukkanen , Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kansainvälistyvien yritysten rajallisten resurssien kohdentaminen. Yritysten tuotekehitykseen ja markkinointiin keskittyvä analyysi.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, kuinka pienten ja keskisuurten yrityksien resurssien erilainen kohdentaminen saattaa johtaa hyvin erilaiseen kansainväliseen menestymiseen.

Yrityksen johdon ja keskeisimpien toimintojen eli myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen välille kehittyy ajan kuluessa monisyinen keskinäisten vaikutusten verkosto. Verkostot sisältävät monitahoisia ja vuorovaikutteisia prosesseja, rutiineita ja osaamisia, jotka oikein hyödynnettyinä edesauttavat tiedon hankkimista ja välittämistä, parantavat yrityksen kilpailuetua ja vaikuttavat siten myös myönteisesti yrityksen kansainväliseen menestymiseen.

Menestyminen kuitenkin edellyttää, että yrityksen johto ymmärtää toimintojen yhtäläisen tärkeyden. Työn tulokset antavat lisäksi olettaa, että sellaiset yritykset, joiden ylin johto aktiivisesti myötävaikuttaa myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen keskinäisten rakenteiden kehittymiseen, menestyvät muita yrityksiä paremmin kansainvälisillä markkinoilla.

Erityisen tärkeäksi menestystekijäksi tutkimuksessa nousi myynnin, markkinoinnin ja johdon kyvykkyys hankkia, käsitellä ja jalostaa markkinainformaatiota. Vastaavasti resurssien liian vähäinen kohdentaminen myyntiin, markkinointiin tai tuotekehitykseen johti kansainvälisen menestymisen mahdollisuuksien olennaiseen heikkenemiseen, pahimmassa tapauksessa jopa yrityksen konkurssiin. Myös johdon konservatiivinen käsitys toimintojen roolista, esimerkiksi tuotekehityksestä vain tuotteiden ja palveluiden tuottajana, heikensi yrityksen kansainvälisen kasvun edellytyksiä.

Yrityksen kansainvälistyessä toimintojen väliset rakenteet, prosessit ja rutiinit muovautuvat vastaamaan uusia tilanteita. Tämä kehitys on kuitenkin hidasta, mikä merkitsee myös sitä, että toimintojen väliseen dynamiikkaan on kiinnitettävä riittävää huomiota jo varsin varhaisessa vaiheessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024