Kardiometabolisten sairauksien biomarkkereiden epidemiologisia tutkimuksia

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, luentosali F202 (Aapistie 5B)

Väitöksen aihe

Kardiometabolisten sairauksien biomarkkereiden epidemiologisia tutkimuksia

Väittelijä

Filosofian maisteri Marita Kalaoja

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Väestöterveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Epidemiologia

Vastaväittäjä

Professori Minna Kaikkonen-Määttä, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Johannes Kettunen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kardiometabolisten sairauksien merkkiainetutkimuksia

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin kardiometabolisiin sairauksiin, erityisesti aivohalvauksiin sekä sydäntautiin, liittyviä aineenvaihduntamuutoksia. Lisäksi keskityttiin yhden merkittävän riskitekijän, ylipainon, ja siihen liittyvien tulehdusmerkkiaineiden rooliin eri sairauksissa. Väitöstyössä havaittiin aineenvaihdunnan liittyvän laaja-alaisesti aivohalvausriskin taustalle. Lisäksi yhdeksän uutta aineenvaihduntaan liittyvää merkkiainetta tunnistettiin sydäntautia sairastavien 10 vuoden kuolinriskiin liittyen. Näiden lisäksi havaittiin kolme ylipainoon yhteydessä olevaa tulehdusmerkkiainetta. Kuitenkin vain heikkoja yhteyksiä kyettiin löytämään näiden kolmen tulehdusmerkkiaineen ja eri sairauksien välillä.

Aivohalvauksien ja sydäntaudin aineenvaihdunnallisia muutoksia tutkittiin laaja-alaisen verianalyysin avulla, jossa määritetään yli 200 veriarvoa yhdestä verinäytteestä. Ylipainon, tulehdusmerkkiaineiden ja eri sairauksien yhteyden tutkimiseen hyödynnettiin geenitietoa, sekä yli 40 tulehdusmerkkiaineen mittauksia verestä.

Kardiometaboliset sairaudet ovat suurimpia sairastavuuden ja kuolleisuuden aiheuttajia niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessakin. Ikääntyvä väestö sekä lisääntynyt ylipainoisuus altistavat entistä suuremman määrän ihmisiä näille sairauksille, mikä puolestaan lisää terveydenhoitojärjestelmien kuormitusta. Tämän vuoksi kehossa tapahtuvien sairastumiseen liittyvien muutoksien tarkempi ymmärtäminen voi auttaa uusien hoitojen tai ennaltaehkäisevien menetelmien kehityksessä. Vastaavasti näitä sairauksia jo sairastavien ihmisten kehossa tapahtuvien aineenvaihduntamuutosten tarkastelu voi antaa uusia keinoja komplikaatioiden tai kuolleisuuden ennustamisessa.
Viimeksi päivitetty: 25.10.2023