Kasvaimen fibroblastit ihon levyepiteelikarsinoomassa ja rintasyövässä. Fibroblastin tuottamien integriini alpha11 ja tyypin XV kollageenin merkitys karsinogeneesissä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan luentosali F 101, Aapistie 7 C

Väitöksen aihe

Kasvaimen fibroblastit ihon levyepiteelikarsinoomassa ja rintasyövässä. Fibroblastin tuottamien integriini alpha11 ja tyypin XV kollageenin merkitys karsinogeneesissä

Väittelijä

Master of Science Guillermo Antonio Martinez Nieto

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Centre of Excellence in Cell-ECM Research

Oppiaine

Biokemia ja molekyylilääketiede

Vastaväittäjä

Professori Arne Östman, Karoliininen instituutti, Tukholma

Kustos

Professori Taina Pihlajaniemi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Soluväliaine ja sen reseptorit kiinteissä kasvaimissa

Syövän kasvuympäristö koostuu erityyppisistä soluista, kuten sidekudossoluista, ja soluväliaineesta, jotka yhdessä säätelevät syöpäsolujen lisääntymistä ja syövän etenemistä. Kiinteissä kasvaimissa soluväliainetta tuottavat pääasiassa aktivoidut sidekudossolut, joiden moninaiset tehtävät syövissä ovat osoittautuneet erittäin merkittäviksi. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin erään yleisen soluväliaineen komponentin, kollageeni XV, tehtäviä rintasyövässä ja kasvainsidekudossoluissa ilmentyvän kollageenireseptorin alayksikön, integriini alpha11, roolia ihosyövässä käyttäen kokeellisia hiirimalleja.

Osoitimme, että alpha11 integriinin tuotto lisääntyy ihosyövässä. Integriini alpha11 geneettinen inaktivaatio hiirillä estää sidekudossolujen aktivaation, saa aikaan muutoksia soluväliaineen hienorakenteessa ja vaikuttaa myös tulehdussoluihin syövän kasvuympäristössä. Yhdessä nämä muutokset hidastavat merkittävästi ihon levyepiteelisyövän kasvua koe-eläinmallissa. Kollageenin XV puolestaan havaittiin säätelevän rintarauhaskasvainten verisuonten ja soluväliaineen hienorakennetta, mutta itse syövän kasvuun näillä muutoksilla ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024