Kasvaimen mikroympäristön merkitys kielen levyepiteelikarsinooman invaasiossa ja ennusteessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali 101A, Aapistie 5

Väitöksen aihe

Kasvaimen mikroympäristön merkitys kielen levyepiteelikarsinooman invaasiossa ja ennusteessa

Väittelijä

HLL Elias Sundquist

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Diagnostiikka ja suun limakalvosairaudet

Vastaväittäjä

Professori Carlo Lajolo, School of Dentistry, Catholic University, Rome, Italy

Kustos

Professori Tuula Salo, Oulun yliopisto, syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö; Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kasvaimen mikroympäristö vaikuttaa kielisyövän leviämiseen ja ennusteeseen

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että kielisyövän kasvaimen mikroympäristöllä on merkittävä vaikutus syövän leviämiselle ja ennusteelle. Kahden kasvaimen mikroympäristön proteiinin – tenaskiini-C:n ja fibronektiinin – värjäytyvyyden perusteella kyettiin erottelemaan jo aikaisessa vaiheessa ne potilaat, jotka todennäköisimmin hyötyisivät aggressiivisemmasta hoidosta. Lisäksi todettiin, että useat kasvaimen mikroympäristön eri tekijät vaikuttavat syöpäsolujen liikkumiseen ja invaasioon.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kasvaimen mikroympäristön hypoksian ja liukoisten tekijöiden vaikutusta syöpäsolujen liikkumiseen ja invaasioon. Lisäksi pyrittiin selvittämään tenaskiini-C:n ja fibronektiinin soveltuvuus ennustekijöiksi aikaisen vaiheen kielisyövässä.

Työssä tutkittiin syöpäsolujen liikkumista ja invaasiota laboratorio-oloissa käyttäen useita eri solulinjoja. Invaasiokokeissa hyödynnettiin ryhmämme kehittämää ihmisen hyvänlaatuiseen kasvaimeen – myoomaan – perustuvaa invaasiomallia. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin terveitä kudoksia hiirestä, rotasta ja porsaasta. Tenaskiini-C:n ja fibronektiinin värjäytyvyyden vaikutusta potilaiden ennusteeseen tutkittiin värjäämällä ja pisteyttämällä yhteensä 178 Suomesta ja Brasiliasta saatua näytettä poistetuista kielisyövistä. Pisteytyksen jälkeen analysoitiin edellä mainittujen proteiinien ja syöpäkuolleisuuden sekä elinajan yhteys.

Hypoksian havaittiin vaikuttuvan eniten aggressiivisiin soluihin: mitä aggressiivisempi solulinja, sitä enemmän hypoksia lisää syöpäsolujen liikkumista ja invaasiota. Lisäksi myooman havaittiin tarjoavan hypoksisen ympäristön. Myoomakudoksen liukoisten tekijöiden havaittiin myös lisäävän solujen liikkumista. Terveen sydämen liukoiset tekijät puolestaan vähensivät sitä. Terveen kudoksen havaittiin estävät solujen invaasiota. Kasvaimen mikroympäristön tenaskiini-C ja fibronektiini osoittautuivat toimiviksi ennustekijöiksi aikaisen vaiheen kielisyövässä.

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sekä perustutkimuksessa että kliinisessä potilastyössä. Perustutkimuksessa solulinjoilla kokeita tehdessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota tutkimusmenetelmän mahdollisimman tarkkaan kasvaimen mikroympäristön jäljittelyyn, mihin myooma soveltuu loistavasti. Tenaskiini-C ja fibronektiini puolestaan tarjoavat mahdollisina ennustekijöinä lisää työkaluja kliiniseen potilastyöhön päätettäessä potilaan hoidosta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024