Kasvatus ja äly: John Deweyn älyn teorian rekonstruktio kasvatuksen näkökulmasta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Martti Ahtisaari -sali (L2), Linnanmaa

Väitöksen aihe

Kasvatus ja äly: John Deweyn älyn teorian rekonstruktio kasvatuksen näkökulmasta

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Veli-Mikko Kauppi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit

Oppiaine

Kasvatustiede

Vastaväittäjä

Professori Jim Garrison, Virginia Tech (Virginia Polytechnic Institute and State University)

Kustos

Professori Katariina Holma, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kasvatus ja äly: John Deweyn älyn teorian rekonstruktio kasvatuksen näkökulmasta

Tämä kasvatusfilosofinen tutkimus luo rekonstruktion John Deweyn älyn teoriasta ja tarkastelee, mitä siitä voidaan johtaa kasvatuksen näkökulmasta. Siinä esitetään kolme kritiikkiä kasvatuksen käytännöistä ja teorioista, jotka Deweyn älyn teorian näkökulmasta rakentuvat väärinkäsityksille tai liialliselle yksinkertaistamiselle.

Tutkimus esittää, että kasvatus ja kasvatettavat voisivat hyötyä siitä, että huomioimme yksilöllisen älykkyyden sijaan paremmin ne sosiaaliset käytännöt, jotka mahdollistavat älykkään toiminnan. Samoin se huomauttaa, että älyn käsittäminen yleistettävänä, ympäristöstään irrotettavana ja eteenpäin tarjoiltavana on ongelmallista.

Deweyn teoria pohjaa ajatukseen siitä, että ihmisillä on huomattava määrä kokemukseen pohjaavaa kontekstuaalista älykkyyttä. Tutkimus esittää, että tämä äly saadaan paremmin hyödynnettyä, jos kasvatus tarjoaa kasvatettaville vankan ymmärryksen siitä, mitä tieto on sekä halun olla perillä maailmasta erilaisin ja monimuotoisin tavoin.

Yhteiskunnille on hyödyllistä, jos kasvatettavat tottuvat erilaisiin maailman tutkimisen tapoihin ja prosesseihin, joissa he voivat hyödyntää älyään. Nämä edesauttavat luovaa, älykästä ja demokraattista ongelmanratkaisua tulevaisuuden konteksteissa, jotka ovat vääjäämättömän tuntemattomia.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023