Kasvojen profiilin ja purennan yhteys Pohjois-Suomen syntymäkohortti (NFBC) 1966 aineistossa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, lääketieteellisen tiedekunnan luentosali F202, Aapistie 5B

Väitöksen aihe

Kasvojen profiilin ja purennan yhteys Pohjois-Suomen syntymäkohortti (NFBC) 1966 aineistossa

Väittelijä

D.D.S., M.S., Dr.Med.Dent. Georgios Kanavakis

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Suun terveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Vastaväittäjä

Professori Janna Waltimo-Sirén, Turun yliopisto

Kustos

Professori Pertti Pirttiniemi, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kasvojen profiilin ja purennan yhteys Pohjois-Suomen syntymäkohortti (NFBC) 1966 aineistossa

Tässä työssä tutkittiin suuren keski-ikäisen aikuisväestön (N=1964) kasvojen profiilin erityispiirteitä ja niiden yhteyttä hampaiden purentasuhteisiin. Kaikki tutkittavat kuuluvat Pohjois-Suomen kohortti 1966 tutkimusprojektiin (NFBC1966) ja he ovat käyneet seurantatutkimuksessa 46-vuotiaana. Tutkittaville on tehty kokonaisvaltainen hampaiston tutkimus sekä otettu kasvovalokuvat. Tutkimuksen yhteydessä purennan piirteet ja profiilivalokuvat analysoitiin. Lisäksi tutkittiin geometriaan perustuvalla morfometrisellä analyysillä kasvojen profiilin vaihtelua tässä keski-ikäisessä väestöryhmässä.

Tulokset osoittivat, että etuhampaiden purentasuhde liittyy merkitsevästi tuloksiin, jotka kuvaavat ylä- ja alahuulen asemaa profiilikuvasta tarkasteltuna. Havaittu yhteys oli voimakkainta vakavammissa purentavirheissä. Tutkimustulosten mukaan kasvojen profiilin muodon vaihtelu liittyi pääosin huulten ulkonemaan, nenän kokoon ja leuan voimakkuuteen. Regressioanalyysin mukaan ylähuulen asema liittyy pääosin etuhampaista mitattavaan horisontaaliseen ylipurentaan. Tutkimuksessa havaittiin myös selvä sukupuoliero, joka liittyi erityisesti huulten, nenän ja leuan kärjen morfologiaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että etuhampaiden purentasuhteet vaikuttavat merkittävästi kasvojen profiilin vaihteluun ja tämä vaihtelu liittyy kasvojen profiilissa pääosin ylähuulen sagittaaliseen asemaan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että purentaan vaikuttavilla tekijöillä on merkitystä kasvojen estetiikkaan ja nämä seikat tulisi huomioida suunniteltaessa laajoja purentaan kohdistuvia hoitoja.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024