Katalyyttisten materiaalien vastustuskyky kemiallisia epäpuhtauksia vastaan. Rikin ja biomassapohjaisten polttoaineiden
epäpuhtauksien vaikutus DOC- ja SCR-katalyyttien toimintaan

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Katalyyttisten materiaalien vastustuskyky kemiallisia epäpuhtauksia vastaan. Rikin ja biomassapohjaisten polttoaineiden
epäpuhtauksien vaikutus DOC- ja SCR-katalyyttien toimintaan

Väittelijä

Diplomi-insinööri Ari Väliheikki

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Ympäristö- ja kemiantekniikka

Vastaväittäjä

Professori Magnus Skoglundh, Chalmers University of Technology, Ruotsi

Kustos

Professori Riitta Keiski, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kestävien katalyyttimateriaalien tutkimus ja hyödyntäminen pakokaasupäästöjen puhdistuksessa

Väitöstutkimuksessa havaittiin eräiden pakokaasujen puhdistuksessa käytettävien katalyyttimateriaalien olevan kestäviä pakokaasujen sisältämiä epäpuhtauksia vastaan. Biopolttoainelähtöisten pakokaasujen sisältämät epäpuhtaudet, kuten kalium, natrium ja fosfori, heikensivät katalyyttimateriaalien toimintaa vain vähän. Vastaavasti eräiden fossiilisten polttoaineiden sisältämällä rikillä oli jopa positiivisia vaikutuksia katalyyttimateriaalien toimintaan.

Työssä tutkitut epäpuhtaudet valittiin analysoimalla biopolttoaineiden ja fossiilisten polttoaineiden palamisessa muodostuvien pakokaasupartikkelien kemialliset koostumukset. Tutkimuksessa käytetyt katalyyttimateriaalit käsiteltiin valituilla epäpuhtauksilla kaasu- ja nestefaasissa. Työssä selvitettiin epäpuhtauksien vaikutukset katalyyttimateriaalien ominaisuuksiin sekä niiden aktiivisuuteen pakokaasujen sisältämien päästökomponenttien, kuten typen oksidien, hiilivetyjen ja hiilimonoksidin, poistossa.

Katalyysin avulla pystytään tehokkaasti vähentämään liikenteessä ja voimalaitoskohteissa muodostuvia haitallisia kaasumaisia päästöjä. Biopohjaisten polttoaineiden käyttö tuo uusia haasteita pakokaasujen puhdistamisessa käytettävien katalyyttimateriaalien toiminnalle. Polttoaineiden sisältämät epäpuhtaudet voivat kulkeutua palamisen jälkeen pakokaasuvirran mukana pakokaasujen puhdistusyksikköön. Eräillä nykyisin käytössä olevista katalyyttimateriaaleista on alhainen kemiallinen kestävyys biopolttoaineiden sisältämiä epäpuhtauksia ja rikkiä vastaan. Lisäksi osa nykyisin käytettävistä katalyyteista sisältää ainesosia, joiden on todettu olevan ihmisille myrkyllisiä. Siispä hyvän kemiallisen kestävyyden omaavia katalyyttimateriaaleja on tarve kehittää.

Väitöskirjan tavoitteena oli saada uutta tietoa kemiallisten epäpuhtauksien vaikutuksesta pakokaasujen puhdistuksessa käytettävien katalyyttien toimintaan ja edistää pakokaasukatalyyttejä toimimaan tehokkaasti uusia polttoaineita käytettäessä. Kehittämällä tehokkaita ja kestäviä katalyytteja pakokaasujen puhdistukseen voidaan vähentää ihmisiin kohdistuvia terveyshaittoja sekä parantaa ympäristön hyvinvointia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024