Käyttäjäkeskeinen tuote- ja palvelukehitys monikontekstisessa living lab -ympäristössä. OULLabs ja PATIO.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Wetteri-sali (IT115)

Väitöksen aihe

Käyttäjäkeskeinen tuote- ja palvelukehitys monikontekstisessa living lab -ympäristössä. OULLabs ja PATIO.

Väittelijä

KTM Lotta Haukipuro

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Oppiaine

Markkinointi

Vastaväittäjä

Professori Marko Torkkeli, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Kustos

Filosofian tohtori Leena Arhippainen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Living lab -menetelmien käyttö hyödyttää laajasti yritysten ja julkisen sektorin tuote- ja palvelukehitystä

Väitöstyössä on tutkittu living lab -lähestymistavan sovellettavuutta ja vaikutusta yritysten ja julkisen sektorin tuote- ja palvelukehityksessä. Tutkimus tuo merkittävässä laajuudessa uutta tietoa living labin luomasta arvosta käyttäjäkeskeisessä tuote- ja palvelukehityksessä eri konteksteissa: julkinen palvelukehitys, kaupallinen tuote- ja palvelukehitys, yrityskiihdyttämö, innovaatioinstrumentit, julkiset hankinnat ja kaupunkisuunnittelu. Tutkimus on toteutettu pääosin paikallisessa living lab -ympäristössä vuosina 2011–2018.

Tutkimus tuo uutta tietoa myös digitaalisen osallistamistyökalun pitkäaikaisesta käytöstä ja arvosta osana living lab -toimintaa. Tutkimusaineisto sisältää mm. 70 haastattelua ja 100 living lab -kehittämisaktiviteettia, joihin on osallistunut useita yrityksiä, julkisten palveluiden kehittäjiä ja asiantuntijoita, tutkijoita, loppukäyttäjiä sekä kuntalaisia.

Tulokset osoittavat, että living lab -lähestymistapa säästää sekä yksityisten että julkisten asiakkaiden resursseja ja tarjoaa vaivattoman prosessin käyttäjäkeskeiseen kehittämiseen johtaen tuotteiden ja palvelujen laadun parantumiseen. Living lab -toimintamalli parantaa tiedonkulkua ja loppukäyttäjien osallistamiskäytäntöjä asiakasorganisaatioissa. Tulokset auttavat ymmärtämään käyttäjäkeskeisen kehittämisen merkityksen yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden tuote- ja palvelukehityksessä. Tulokset osoittavat, että living lab sopii hyvin tuote- ja palvelukehitysprosesseihin useissa eri konteksteissa ja tuottaa moniulotteista arvoa yrityksille ja julkisen sektorin asiakkaille.

Tulokset kannustavat living lab -menetelmien ja työkalujen käyttöön luonnollisena ja jatkuvana käytäntönä erilaisissa tuote- ja palvelukehitysaktiviteeteissa erityisesti paikallisissa innovaatioekosysteemeissä, mutta myös kansainvälisissä ympäristöissä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024