Käyttäjäkokemus käyttäytymisen muutosta tukevissa tietojärjestelmissä. Laadullinen tutkimus yksilöiden kokemuksiin web-pohjaisissa interventioissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kainuunsali (L 2)

Väitöksen aihe

Käyttäjäkokemus käyttäytymisen muutosta tukevissa tietojärjestelmissä. Laadullinen tutkimus yksilöiden kokemuksiin web-pohjaisissa interventioissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Pasi Karppinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Margunn Aanestad, Oslon yliopisto, Norja

Kustos

Professori Harri Oinas-Kukkonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Käyttäjäkokemus käyttäytymisen muutosta tukevissa tietojärjestelmissä

Käyttäytymismuutosta tukevat tietojärjestelmät auttavat ihmisiä saavuttamaan henkilökohtaiset tavoitteensa, joihin he eivät välttämättä yksin pääsisi. Tyypillisesti tällaiset järjestelmät ja applikaatiot liittyvät terveyteen. Tämän väitöskirjan keskeisin tutkimuskysymys on: mitä ihmisten kokemukset terveyttä edistävistä tietojärjestelmistä paljastavat itse käyttäytymismuutoksesta?

Väitöskirjassa esiteltyjen tutkimusten aineisto koostuu pääsääntöisesti ihmisten haastatteluista ja käyttäjien antamasta tekstuaalisesta palautteesta. Väitöskirja laajentaa aiempaa terveysteknologian tutkimuksellista näkökulmaa seuraavissa teemoissa: järjestelmän hylkääminen, flow-kokemus, järjestelmän käyttöön sitoutuminen, elintapojen muodostuminen sekä eettisyys.

Väitöskirjan tulokset korostavat, että suostuttelevien järjestelmien suunnittelumenetelmät voivat vaikuttaa käyttäjäkokemukseen eri vaiheissa järjestelmän käyttöönotosta uuden terveellisemmän elintavan omaksumiseen. Moni haastatelluista koki järjestelmän hyödyllisyyden liittyvän enemmän itsensä kehittämiseen kuin välineelliseen hyötyyn. Ihmiset olivat vastentahtoisia käyttämään järjestelmää, jos se ei sopinut heidän arkielämäänsä. Väitöskirjan tulokset antavat ymmärtää, että itsemonitorointi, muistutukset ja tunnelointi auttavat käyttäytymismuutosta tukevien tietojärjestelmien käyttäjiä saavuttamaan parempia lopputuloksia. Nämä suostuttelevat elementit voivat helpottaa käyttäjiä noudattamaan ohjeita ja sitoutumaan muutosprosessiin paremmin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024