Käyttäjien kannustaminen yhteistyössä tapahtuvaan sisällön jakamiseen langattomissa verkoissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Auditorium IT116, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Käyttäjien kannustaminen yhteistyössä tapahtuvaan sisällön jakamiseen langattomissa verkoissa

Väittelijä

M.Sc.(Tech.) in Telecommunications Engineering Bidushi Barua

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Wireless Communications

Oppiaine

Wireless networks

Vastaväittäjä

Doctor Christos Verikoukis, University of Barcelona, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Cataluny(CTTC), Barcelona, Spain

Kustos

Professor Alhussein A. Abouzeid, Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), USA

Lisää tapahtuma kalenteriin

Käyttäjien kannustaminen yhteistyössä tapahtuvaan sisällön jakamiseen langattomissa verkoissa

Tulevaisuuden 5G-verkkojen yksi keskeinen haaste on vastata mobiilidatan ilmiömäiseen kasvuun. Matkaviestinoperaattoreiden on tulevaisuudessa kyettävä hallitsemaan yhä monimutkaisempia laitteita sekä niiden langattomia yhteyksiä eri maantieteellisillä alueilla. Matkaviestinverkkojen on kyettävä vastaamaan tiukentuviin tiedonsiirron vaatimuksiin tarjoamalla nopeampia, halvempia ja vähemmän energiaa kuluttavia ratkaisuja verrattuna aiempiin matkaviestinsukupolviin.

Yksi ratkaisu on käyttää tehokkaasti älylaitteessa olevia eri verkkoteknologioita, kuten esimerkiksi 3G, 4G, tuleva 5G ja WiFi –verkkoja, yhteistyössä takaamaan käyttäjille korkealaatuiset ja häiriöttömät langattomat palvelut. Tämän väitöskirjatyön pääaihe on kehittää yhteistyömenetelmiä tiedonsiirrolle ja tutkia niiden suorituskykyä. Menetelmät tuovat operaattoreille resurssisäästöjä ja mahdollistavat käyttäjille suuremmat datanopeudet. Lisäksi peliteoriaa hyödyntämällä voidaan tutkia ehdotettujen menetelmien herkkyyttä käyttäjien väärinkäytölle. Tähän haasteeseen vastataan ehdottamalla uusia kannustin- ja rankaisumenetelmiä, joiden avulla operaattori voi rohkaista käyttäjiä yhteistyöhön palkitsemalla heitä tarjoamalla parempia datanopeuksia.

Väitöskirjatyön viimeinen osuus käsittelee operaattorin kohtaamaa ongelmaa, kuinka motivoida käyttäjät yhteistyöhön tarjoamalla sopivasti kannustimia tilanteessa, jossa operaattorilla ei ole täyttä tietoa käyttäjien halukkuudesta osallistua yhteistyöhön. Tähän ongelmaan työssä ehdotetaan sopimuksiin perustuvaa menetelmää, jossa käyttäjien todellinen halukkuus yhteistyöhön kyetään selvittämään ja operaattori voi tarjota kannustimia tämän tiedon perusteella.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024