Kehittyneet neste-ja kaasuolomuodon NMR-menetelmät ajankohtaisten materiaalien tutkimiseksi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L10

Väitöksen aihe

Kehittyneet neste-ja kaasuolomuodon NMR-menetelmät ajankohtaisten materiaalien tutkimiseksi

Väittelijä

Filosofian maisteri Muhammad Asadullah Javed

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, NMR-tutkimusyksikkö

Oppiaine

Fysiikka

Vastaväittäjä

Fyysisen kemian vanhempi luennoitsija Dr. Melanie Britton, Birminghamin yliopisto, Iso-Britannia

Kustos

Professori Ville-Veikko Telkki, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusia NMR-menetelmiä materiaalien tutkimiseen

Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia, NMR-spektroskopia, on yksi monipuolisimmista analyyttisistä menetelmistä kemiallisessa tutkimuksessa. Menetelmä tarjoaa informaatiota molekyylitasolta makroskooppiselle tasolle, ja sitä voidaan käyttää myös läpinäkymättömien materiaalien tutkimiseen. Väitöstyössä tutkittiin mielenkiintoisia ajankohtaisia materiaaleja käyttäen kehittyneitä NMR-menetelmiä nesteille ja kaasuille.

Lämpökäsittely on ympäristöystävällinen menetelmä parantaa puun säänkestävyyttä. Tässä työssä lämpökäsittelyn aiheuttamia muutoksia puun mikrorakenteeseen tutkittiin magneettikuvauksella.

Ioniset nesteet ovat erinomaisia liuottimia ja sähköä johtavia nesteitä. Moniulotteiset Laplace-NMR -menetelmät paljastivat yksityiskohtaista tietoa uusien, vähemmän syövyttävien ionisten nesteiden rakenteesta ja aggregoitumisesta.

Liuskekaasu on tärkeä vaihtoehtoinen energianlähde. Liuskekivien ja sementin huokosrakennetta verrattiin käyttäen ksenonkaasua erittäin herkkänä NMR-vakoojana.

Huokoisia orgaanisia häkkejä voidaan käyttää jalokaasujen keräämiseen kaasuseoksista. Häkkien rakennetta tutkittiin yhdistämällä ksenonkaasun ja SF6:n NMR-kokeita laskennalliseen mallintamiseen.

Kokonaisuudessaan tutkimuksissa käytetyt NMR-menetelmät tarjosivat erittäin monipuolista tietoa materiaalien rakenteesta sekä nesteiden ja kaasujen liikkeestä niiden sisällä. Tätä tietoa ei pystytä saamaan perinteisillä menetelmillä. Uuden tiedon pohjalta materiaalien ominaisuuksia voidaan optimoida sovelluksia varten.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024