Kehittyvät energiansäästömarkkinat – uusi mahdollisuus ESCO-toimijalle

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA 105)

Väitöksen aihe

Kehittyvät energiansäästömarkkinat – uusi mahdollisuus ESCO-toimijalle

Väittelijä

Master of Science Risto Nykänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinointi

Oppiaine

Markkinointi

Vastaväittäjä

Tohtori Annmarie Ryan, University of Limerick, Irlanti

Kustos

Professori Pauliina Ulkuniemi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Aikainen yhteistyö parantaa palvelumarkkinoiden kehittymistä

Maailmanlaajuisesti kansalliset energiasektorit ovat perinteisesti olleet ainakin osittain säädeltyjä ja valtioilla on vahva oma intressi osallistua markkinan kehitykseen (mm. ekologisuuden, kansantaloudellisuuden ja energian turvallisuuden kannalta), sama pätee myös energiansäästön tavoitteiden saavuttamiselle. Maissa, joissa energiansäästöstä on muodostunut merkittävää liiketoimintaa, valtion rooli ja erilaiset tukimuodot ovat olleet oleellisia nimenomaan markkinan kehittymisen kannalta. Energiansäästöjen kannalta oleellista on se, että palveluntarjoaja keskittyy parantamaan yhden toimilaitteen energiatehokuuden sijasta koko rakennusta, käyttäjät huomioon ottaen, jotta optimaalinen ratkaisu löydettäisiin. Palveluntarjoajilta vaaditaan teknisen ja taloudellisen ymmärryksen lisäksi osaamista hyödyntää eri toimijoiden välisiä verkostoja ja tarjolla olevia tukimekanismeja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Väitöskirjassa tutkittiin näitä energiansäästömarkkinan aikaiseen kehitykseen liittyviä mekanismeja ja yksittäisen palveluntarjoajan mahdollisuuksia vaikuttaa markkinan kehitykseen Dubaissa, missä energian säästö on perinteisesti jäänyt talouskasvun ja energian hinnoittelun takia taka-alalle. Tutkimuksen aikainen öljyn markkinahinnan dramaattinen lasku 120 $/barrelilta aina 30–50 $/barrelin tasolle on tuonut tutkimukselle oman erityispiirteensä, sillä esimerkiksi Suomessa energian hinnanlasku vähentää kiinnostusta säästöön, kun taas öljyntuottajamaissa sen vaikutus on ollut päinvastaista. Dubain energiansäästömarkkinaa tutkittiin ensisijaisesti uusien ESCO (Energy Service Company) -toimijoiden kannalta, jotka huolehtivat avaimet käteen -periaatteella energiansäästöjen saavuttamisesta ja säästöjen hyödyntämisestä hankkeen rahoittamiseen.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että uuden markkinan kehittyminen vaatii laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken, jotta asiakkaiden luottamus uuteen palvelukonseptiin ja sitä myöten markkinan kasvuun saadaan aikaiseksi. Valtiolliset tukimekanismit, saatavilla oleva rahoitus, sekä markkinatoimijoiden välinen yhteistyö ovat markkinan kehittymisen kannalta kriittisessä asemassa, siksi markkinan alkuvaiheessa innovointi tulisi keskittää erityisesti palvelukonseptiin ja sen etujen esilletuomiseen nimenomaan markkinan kannalta. Vasta kun markkinan voimakas kasvu on saavutettu, mahdollistaa se palveluntarjoajien erikoistumisen omille vahvuuksilleen ja uusien toimijoiden saapumisen markkinalle.

Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ja muissa Lähi-Idän öljyntuottajamaissa energiansäästömarkkinat ovat vasta avautumassa ja tarjoavat jatkossa uusia mahdollisuuksia myös suomalaisille alan yrityksille ja osaamiselle.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024