Kemiallisen käsittelyn toimivuuden arviointi ja optimointi hajakuormituksen hallintaan: Turvetuotannon valumavesien puhdistus

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB 210)

Väitöksen aihe

Kemiallisen käsittelyn toimivuuden arviointi ja optimointi hajakuormituksen hallintaan: Turvetuotannon valumavesien puhdistus

Väittelijä

Master of Science (Tech) Elisangela Heiderscheidt

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Vesi- ja ympäristötekniikka

Oppiaine

Ympäristötekniikka

Vastaväittäjä

Professori Kenneth M Persson, Lundin yliopisto, Ruotsi

Kustos

Professori Björn Klöve, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kuinka luotettava on kemiallinen käsittely turvetuotannon valumavesien puhdistuksessa?

Turvetuotannon valumavesien käsittelyssä yksi parhaista käyttökelpoisista tekniikoista on kemiallinen käsittely, sillä siinä poistuu valumavedestä liukoista orgaanista ainesta, kiintoainetta ja ravinteita tehokkaasti. Puhdistustuloksissa on kuitenkin suurta vaihtelua. Tässä väitöstyössä tutkittiin markkinoilla saatavilla olevien kemikaalien (metallisuolojen ja orgaanisten polymeerien) sopivuutta turvetuotannon valumavesille. Lisäksi työssä arvioitiin ja optimoitiin erilaisten prosessiparametrien (lämpötila, sekoittaminen, vedenlaatu, jne.) vaikutusta puhdistusprosessiin.

Tutkituista kemikaaleista rautapohjainen metallisuola (rautasulfaatti) oli tehokkain turvetuotannon valumavesien puhdistuksessa. Alhainen vedenlämpötila (2-5 °C) ja puutteellinen sekoitus heikensivät puhdistustulosta. Turvetuotannon valumaveden laadun vaihteluilla oli myös merkittävä vaikutus puhdistustulokseen. Erityisesti orgaanisen aineen määrän vaihtelu vaikutti selkeästi tarvittavaan kemikaalimäärään ja saavutettuun puhdistustulokseen.

Tulosten perusteella väitöskirjassa on annettu suosituksia olemassa olevien ja tulevien kemiallisten käsittelyjärjestelmien optimointiin turvetuotannon valumavesille tai vastaaville. Suosituksilla pyritään parantamaan kemiallisen käsittelyn luotettavuutta ja vähentämään sen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024