Kemiallisten prosessien ja tuotteiden kestävyyden arviointimenetelmien kehittäminen ja testaus. Tapaustutkimus –kriittisiä harvinaisia maametalleja sisältävät tuotteet.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun Yliopisto, TS101

Väitöksen aihe

Kemiallisten prosessien ja tuotteiden kestävyyden arviointimenetelmien kehittäminen ja testaus. Tapaustutkimus –kriittisiä harvinaisia maametalleja sisältävät tuotteet.

Väittelijä

DI Ympäristötekniikka Linda Omodara

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Environmental and Chemical Engineering (ECE)

Oppiaine

Ympäristötekniikka

Vastaväittäjä

Professori, tekniikan tohtori Olli Dahl, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Riitta Keiski, Oulun Yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tämän väitöskirjatyön tavoitteena on kehittää kestävyyden arviointimenetelmiä kemiallisten prosessien, yksikköoperaatioiden, katalyyttien ja erilaisten tuotteiden arviointiin sekä testata menetelmiä kriittisiä harvinaisia maametalleja (REEs) sisältävien tuotteiden arviointiin. Onnistuneen kestävyysarvioinnin suorittamisen keskeinen vaihe on määritellä arvioinnissa tarvittavat indikaattorit. Tämä vaihe on erittäin kriittinen, koska se määrittää arvioinnin onnistumisen tai epäonnistumisen. Valittuja indikaattoreita käytetään kestävyyteen liittyvien osa-alueiden muuttamisessa määrällisiksi mittareiksi; ne pitävät sisällään kestävyyden edistämiseen liittyvät keskeiset osa-alueet ja antavat näin keskeistä tietoa päätöksentekoa varten. Näin mahdollistuu kestävyyden arvioinnin kokonaisvaltaisuus sekä asiantuntijoille, päättäjille, sidosryhmille ja kansalaisille suunnattu kestävän kehityksen edistämiseen liittyvä viestintä
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023