Kerrottu identiteetti organisaatiomuutoksen kontekstissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Kerrottu identiteetti organisaatiomuutoksen kontekstissa

Väittelijä

Yhteiskuntatieteiden maisteri Leena Ruopsa

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

Oppiaine

Johtaminen

Vastaväittäjä

Professori Susan Meriläinen, Lapin yliopisto

Kustos

professori Vesa Puhakka, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Väitöstutkimus romuttaa kuvaa sankarillisesta muutoksen johtajasta

Suomalaista keskustelua on värittänyt käsitys ammattimaisista organisaatiomuutosten johtajista. YTM Leena Ruopsa paljastaa organisaatioiden ja johtamisen tieteenalaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan, että nykyajan johtaja ei kuitenkaan ole organisaation tavoitteita edistävä piinkova ammattilainen. Johtajakin on ennen kaikkea ihminen, joka yrittää selvittää omaa paikkaansa muutoksessa. Johtajaa kalvaa sama epävarmuus kuin muitakin: onko hänellä paikkaa organisaatiossa muutoksen toteuduttua.

Inhimilliset tarpeet ja tunteet

Perinteisesti organisaatiotutkimuksissa johtajia on tarkasteltu toimijoina ja työntekijöitä muutoksen kohteina. Keskustelussa on korostunut ylimmän johdon näkemys työntekijöiden muutosvastarinnasta. Väitöstutkimuksessaan Ruopsa murtaa kuvan johtajista sankarillisina toimijoina. Hän paljastaa tutkimuksessaan sekä ylimmän johdon että muiden toimijoiden inhimilliset tarpeet ja tunteet. Tutkija tuo esiin, miten organisaatiomuutos synnyttää halun tehdä identiteettityötä. Organisaatiomuutoksen kokeva kysyy: mistä minä olen tullut, kuka minä olen ja millainen on minun tulevaisuuteni.

Kolme tarinaa

Leena Ruopsa on kirjoittanut aineistosta kolme tarinaa. Ensimmäinen tarina kuvaa, miten erään globaalin organisaation muutos ja mittavat irtisanomiset mahdollistavat tarinan päähenkilölle nousemisen keskijohdosta ylimpään johtoon. Toinen tarina kertoo it-osaajien taistelusta. Kysymys on suomalaisista korpisotureista, kuten haastateltava sen kiteyttää. Kolmantena on kertomus erään pitkän linjan lähiesimiehen nöyryyttävistä organisaatiomuutoskokemuksista. Erilaisista kokemuksista huolimatta tarinoiden päähenkilöitä yhdistää tarve korostaa omaa arvoaan - jopa työyhteisön muiden jäsenten kustannuksella. Tutkimuksessa paljastuu hierarkisia rajoja ylittävä inhimillinen halu tulla kuulluksi ja arvostetuksi.

Tutkimusaineisto

Kerronnallisen tutkimuksen laaja yli 800 sivun haastatteluaineisto koostuu kahdentoista eri organisaation ylimmän johdon, keskijohdon ja luottamusmiesten haastatteluista. Näissä organisaatioissa muutokset ovat olleet ylimmän johdon päättämiä, niillä on ollut henkilöstövaikutuksia ja niitä on merkittävyytensä vuoksi käsitelty tiedotusvälineissä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024