Kestävän tuotteen ominaisuuksia ja suoritusta määrittävät tekijät

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa Arina-sali TA105

Väitöksen aihe

Kestävän tuotteen ominaisuuksia ja suoritusta määrittävät tekijät

Väittelijä

Master of Science Zeeshan Ullah

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö, Kansainvälinen liiketoiminta

Oppiaine

Markkinointi

Vastaväittäjä

Professori Thanos Papadopoulos, Kentin yliopisto

Kustos

Professori Ahmad Arslan, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kestävän tuotteen ominaisuuksia ja suoritusta määrittävät tekijät

Strateginen yritysten yhteiskuntavastuu (CSR) on tapa tuottaa kestäviä innovaatioita yrityksissä. Samaan aikaan strategiset CSR-aloitteet ovat kuitenkin yleensä kalliita ja käyttävät tutkimus- ja kehitysresursseja, mikä heikentää yritysten T&K-tehokkuutta. Vaikka strategiset CSR- ja T&K-toiminnot kilpailevat resurssien hankinnasta ja yritykset voivat käyttää CSR-budjettia T&K-toiminnallisilla alueilla, se ei kuitenkaan vähennä (yritysten) tarvetta pyrkiä kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tästä syystä tämä väitöskirja korostaa, että resurssirajoituksista huolimatta T&K-tiedon yhtäläisyydet CSR:n kanssa antavat yrityksille mahdollisuuden sisällyttää kestävän kehityksen ulottuvuuksia tuotteiden eriyttämisstrategioihin.

Empiiristen havaintojen perusteella tämä väitöskirja osoittaa, että tietosidonnaisuus (T&K:n ja CSR:n välillä) vähentää siihen liittyviä kustannuksia ja antaa yrityksille mahdollisuuden kehittää kestäviä tuotteita geneeristen T&K-toimintojen kautta.

Lisäksi kestävä tuotekehitys on strategisen CSR:n toteuttamista yrityksen tuotekehitysosastolla. Jotta CSR-budjettia ei ohjata uudelleen T&K-toimintoihin kilpailukyvyn ja suorituskyvyn parantamiseksi, on välttämätöntä tuottaa suorituskykyyn suuntautuneita kestäviä tuotteita. Ottaen huomioon, että kestävä tuote on yhdistelmä ympäristö- ja sosiaalisia ulottuvuuksia, joten ohjatakseen johtajia paremmin, tässä väitöskirjassa tutkittiin myös kestävien tuotteiden ympäristö- ja sosiaalisten ulottuvuuksien osuutta suorituskykyyn.

Mitä tulee kestävien tuotteiden kokonaistulokseen ja niiden ympäristöllisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin erikseen, kävi ilmi, että suhteellisen pieni osa ympäristö- ja sosiaalisen ulottuvuuden välisestä suorituserosta verrattuna yrityksen strategiseen yhteiskuntavastuuseen keskittyy yrityksen kestävän tuotteen ympäristö- ja sosiaalisten ulottuvuuksien kehittämiseen.

Tutkimustulokset korostivat strategisen yhteiskuntavastuun ylikorostusta ympäristöulottuvuuden kehittämisessä suhteessa sosiaaliseen ulottuvuuteen kestävässä tuotteessa. Nämä havainnot kertovat johtajille olemassa olevasta optimaalisesta kestävien tuotteiden yhdistelmästä ja niiden panoksesta suorituskykyyn. Lisäksi nämä havainnot kannustavat johtajia mukauttamaan strategista CSR-painotusta ympäristö- ja sosiaalisten ulottuvuuksien sisällyttämiseen kestävään tuotevalikoimaan kestävien tuotteiden kunkin ulottuvuuden tulosten mukaisesti.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023